Search Results

Páteční večer – Hrdina jako téma (2015)

Kdo je to hrdina? Kdo se jím může stát? A co je to vlastně hrdinství? Prostřednictvím mytologie, psychologie, médií či světové literatury se pokusíme na tyto otázky odpovědět či alespoň téma hrdinství z tohoto úhlu pohledu otevřít. V pořadu zazní ukázky z rozhlasových pořadů a odborné i krásné literatury. Připravil Pavel Hlavatý. Natočeno 2015. Premiéra […]

Páteční večer – Vzoroví hrdinové, tentokrát socialistické práce (2015)

Kdo byl hrdinou socialistické práce a jací lidé byli tímto titulem vyznamenáváni? Jak se toto ocenění proměňovalo od padesátých do osmdesátých let – co do sociálního původu i množství vyznamenaných? Jak bylo tohoto pojmu využíváno komunistickou propagandou a jak se dali zneužít i sami vyznamenaní? V pořadu zazní ukázky z rozhlasových pořadů, dobové literatury i […]

Páteční večer – Třetí odboj: od Dubčeka k Havlovi (2015)

Protikomunistické aktivity a komunistický teror od pražského jara po sametovou revoluci. Pražské jaro, sovětská okupace a normalizace – to jsou klíčové pojmy, které do značné míry vyjadřují druhou etapu protikomunistického odboje i represí. Dvacetiletá normalizace měla své zásadní momenty: vznik a fungování disentu, utváření samizdatu a dalších různorodých nezávislých akcí, iniciativ a subkultur. Připravil Pavel […]

Páteční večer – Třetí odboj: prvních dvacet let (2015)

Různé formy boje proti komunistickému režimu v padesátých a šedesátých letech i různé formy teroru komunistického režimu proti vlastním občanům v tomto období. Připravil Pavel Hlavatý. Použitá hudba Alois Hába. Zvukový mistr Karolína Škápíková a Roman Špála. Dramaturg Martin Velíšek. Ukázky z textů čtou Josef Somr, Otakar Brousek II. a Lucie Juřičková. Natočeno 2015. Premiéra […]

Páteční večer – Vojáci, politici a profesoři (2015)

Hlavními hrdiny tohoto pátečního večera budou ústřední postavy prvního odboje: Tomáš Garrigue Masaryk, Karel Kramář, Alois Rašín, Edvard Beneš a Jan Syrový. Uslyšíme archivní nahrávky, ukázky z Dějin Mafie (Milada Paulová) a Alois Rašín – dramatický život českého politika (Jana Šetřilová), ze vzpomínek (Alice Masaryková), korespondence, deníků a dalších textů. Dramaturgie Martin Velíšek. Připravil Pavel […]

Hrdina.cz – Hrdinové českého národa V. Ferdinand Peroutka 1/5 (2015?)

Novinář a spisovatel, patřil mezi Čapkovy pátečníky, byl jedním z nejvýznamnějších žurnalistů 20. století. Připravil Pavel Hlavatý. Natočeno 2015 (?). Premiéra 2. – 6. 2. 2015 (ČRo 3 Vltava, 15:50 h.).

Páteční večer – Hrdina v české společnosti 19. století (2015)

Životní příběhy Karla Havlíčka Borovského a Boženy Němcové vytvářejí vzor hrdinství, který přerůstá až v určitou mytologii. Pořad zasazuje tento obraz do kontextu osudů a díla dalších postav klíčových pro obnovu naší národní existence. Připravil Pavel Hlavatý. Použitá hudba Antonín Dvořák. Dramaturg Martin Velíšek. Zvukový mistr Ladislav Reich. Ukázky z textů četli Lucie Juřičková, Otakar […]

Páteční večer – Národní archetyp hrdiny (2014)

Kompromis, oběť a boj. Existuje něco jako archetyp českého hrdiny a kolik takových archetypů vlastně je? Pakliže ano, kdo ze skutečných historických postav se mu blíží nebo ho dokonce definuje? Je to sv. Václav, Jan Hus, Jan Žižka, Karel IV. nebo někdo další? Použité texty Ferdinand Peroutka, Josef Pekař, Emanuel Chalupný, Václav Frei, Přemysl Pitter, […]