Novinky na zvukových nosičích

Z deníku kocoura Modroočka (1962, 2006)