Fenomén outsider III. – Dokumenty o párení samotárov (Dokumenty o páření samotářů, 2010)

Kompozice o slovenském spisovateli Pavlovi Hrúzovi. 3. část volného cyklu Fenomén outsider. Pořad připravili slovenští tvůrci Viki Janoušková, Oleg Pastier a režisér Róbert Horňák. Hudební dramaturg Roman Žiaran. Technická spolupráce Ľubica Olšovská.

Účinkují Matej Landl, Vladimír Minarovič, Peter Kolárik a Alena Horňáková

Pro Český rozhlas Vltava vyrobil Klub Rodinné striebro v roce 2010. Repríza (?) 3. 6. 2018 (ČRo 3 Vltava, 22:30 h.; 57 min)  v cyklu ČeskoSlovenský rok a Schůzky s literaturou. Repríza 9. 6. 2018 (ČRo 3 Vltava, 6.00 hodin).

Lit.: Turek, Petr: „Dokumenty o párení samotárov“. Kompozice o slovenském spisovateli Pavlovi Hrúzovi. In web ČRo 3 Vltava, 3. červen 2018 (článek). – Cit.: 3. část volného cyklu Fenomén outsider o pozoruhodném zjevu slovenské prózy posledních desetiletí.

Pavel Hrúz se narodil roku 1941 v Banské Bystrici, absolvoval studium na Elektrotechnické fakultě Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Pracoval jako inženýr, potom byl v letech 1968-1971 spolu s Ivanem Kadlečíkem redaktorem časopisu Matičné čítanie, odkud je oba za normalizace propustili. Byl vyloučen ze Svazu spisovatelů a tím i z oficiálního kulturního života a nesměl publikovat prakticky až do pádu komunismu roku 1989. V tomto období pracoval jako údržbář tenisových kurtů, skladník a energetik. Po listopadu 1989 působil ve Slovenském rozhlase v Banské Bystrici jako redaktor literární redakce. Zemřel 15. srpna 2008.

Pavel Hrúz patří mezi nejpozoruhodnější zjevy slovenské prózy posledních desetiletí. Jeho prózy zásluhou přibývajících autobiografických prvků dozrály k literárnímu perfekcionismu, jaký nemá v slovenské literatuře obdobu. Lidé z Hrúzových povídek a novel tvoří bizarní, činorodý, neintelektuální svět, chovají se sebezáchovně a sobecky, bezohledně a kořistnicky, ale také bytostně touží zůstat sami sebou a nepodlehnout konvencím.

Dílo Pavla Hrúze je těžko přeložitelné, v každém případě se překladem mnoho z jeho jedinečnosti ztrácí. Proto jsme požádali spolupracovníky ze Slovenska o literární feature na téma Pavol Hrúz, který je dalším pokračováním cyklu Fenomén outsider. Spolupráce se slovenskými kolegy umožňuje posluchačům i autentický zážitek z intepretace Hrúzových textů vynikajícími slovenskými herci.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)