Ľudácka prevýchova / Cela č.20 (Ľudácká převýchova / Cela č.20, 2019)

Mária Janšáková (deník). Dramatizace Jana Juráňová. Dramaturg Peter Pavlac, Zvuk Peter Pištek. Hudební dramaturgie Katarína Bielčíková. Akordeon Ludmila Hodulíková. Produkce Silvia Matovská, Alena Rumanovská. Režie Adam Hanuljak.

Účinkují Jana Oľhová, Helena Geregová, Edita Koprivčević Borsová, Miroslav Trnavský, Lukáš Frlajs, Ján Gallovič, Přemysl Boublík, Roman Ferienčík, Richard Autner, Peter Kadlečík, Dagmar Sanitrová, Jeanette Švoňavská, Zuzana Kyzeková.

Natočeno 2019 (58 min.). Premiéra 19. 3. 2019 (SRo Rádio Devín, 20:00 h). Repríza 22. 3. 2019 (SRo 3 Rádio Devín).

Lit.: anonym: Rozhlasová hra: Ľudácka prevýchova / Cela č.20.  Rozhlasová tvorba. In web SRo Rádio Devín, 12. 3. 2019 (článek).  – Cit.: Rozhlasová dramatizácia prostredníctvom autentickej predlohy priblížuje obdobie nástupu fašistickej diktatúry na Slovensku v roku 1938. Toto obdobie dejín je často opomínané práve pre drámy, ktoré priniesla vojna vzápätí. Avšak stopovať pôvod myslenia, ktoré sa naplno rozvinulo v oboch nasledujúcich diktatúrach je podstatný „príspevok“ do diskurzu našich dejín.

Adaptácia Jany Juráňovej pracuje predovšetkým s denníkom Márie Janšákovej, ktorý je silným autentickým a najmä subjektívnym záznamom absurdít samotného obdobia. Príbeh hry je rozprávaný z optiky spomínania na toto obdobie a rešpektuje rok prvého zverejnenia samotného denníku – 1946. Na jednej strane sa tak stáva silným svedectvom o absurdite samotnej situácie roku 1938 a zlyhávaní nie len autorít, zároveň však anticipuje nástup diktatúry ďalšej, ktorá sa metódami tej predošlej nechala veľmi silne „inšpirovať“.

Kniha historičky Maríny Zavackej je tak trochu dvoma knihami v jednej. Skrýva totiž jej erudovaný historický výklad nástupu ľudáckeho režimu na Slovensku, ako akúsi explikáciu, zároveň expozíciu k denníku Márie Janšákovej, nečakane uväznenej v Ilave roku 1939 bez akéhokoľvek právoplatného odsúdenia, ako politická väzenkyňa. Hodnota knihy, ktorej rozhlasová adaptácia má za ambíciu ju do dôsledkov naplniť, spočíva na jednej strane v objektívnom priblížení situácie (Marína Zavacká) následne dokladovanom v subjektívnom pohľade na dobu a metódy devastujúce akékoľvek morálne hodnoty, ktoré nástup nacizmu na Slovensku priniesol (denník Márie Janšákovej). Ako plazivá nákaza sa dostával do myslenia ľudí a presúval moc do rúk lúzy. Popisuje metódy ponižovania, propagandy, jednoducho vznik totalitného „myslenia“, ktoré sa neskôr stalo princípom uplatneným nie len počas Slovenského štátu, ale aj počas obludnej fázy komunistickej éry našej krajiny.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)