Zábava na rozkaz (1974)

Michal Príbus. Původní rozhlasová hra. Odpovědný redaktor Ján Vdovják. Technici Ivan Kulašík, Dušan Koma. Režie Vladimír Rusko st.

Osoby a obsazení: Karol Bojnár (Igor Hrabinský), Peter Bojnár (Štefan Halás), Paľo Bojnár (Emil Horváth ml.), Ema (Elena Petrovická), Zita (Viera Richterová), matka (Katarína Hrobárová), Matej (Jaroslav Vrzala), nadporučík (Ivan Folkman), Nemec (Vladimír Rusko), Hans (Andrej Vandlík), feldvébl (Anton Šulík), kapelník (Vladimír Minarovič), hudebník (Jozef Longauer), Terka (Beata Znaková), Štefan (Ján Gubala).

Nastudoval Československý rozhlas Bratislava 13. 12. 1974. Premiéra 17. 4. 1975 (62 min).

Lit.: Vdovják, Ján: Zábava na rozkaz. In Rozhlas 19/1975 (článek). – Cit.: Zábava na rozkaz je skôr komorná dráma jednej slovenskej rodiny, bývajúcej niekde pod horami, blízko lesa, ktorý bol útočišťom partizánov, ale súčasne dosť blízko mesta, kde mala svoj vojenský štáb nacistická jednotka. V centre autorovej pozornosti je matka rodiny, prostá, statočná slovenská žena, vychovávajúca svoje deti v pokore, čestnosti a pravdivosti. A predsa v týchto dramatických dňoch jesene 1944 zisťuje, že rodina sa jej začína rozkladať, diferencovať. Rovnako vychovávala svojich troch synov a zrazu sa medzi nimi začína nepriateľstvo.

Autor cez túto rodinu – matku a jej troch synov – zobrazuje vlastne vtedajšiu spoločnosť, sily, ktoré ňou hýbali a určovali postoje a názory každého jednotlivca ale aj celých skupín. A tieto udalosti jesene 1944 boli skúškou ľudského charakteru, statočnosti, ale často aj zrady, slabošstva a zbabelosti. Matka svoju rodinu chce udržať pokope, v svornosti. No prudké udalosti kryštalizácie charakterov a osobnej statočnosti ju presvedčujú, že aj ona musí zaujať svoj postoj a svojím konaním vysloviť to, čo hlásala svojou láskou k deťom, svojou výchovou a každodennými slovami. Musí odsúdiť syna, aj keď jej to padne veľmi ťažko, že sa začína spriahať s votrelcami, ktorých sem nikto nevolal. Musí obhajovať syna bojujúceho v horách za nové, lepšie časy a súhlasiť aj s tým, keď jej najmladší syn berie batoh a ide do hôr, aby pokračoval v tej ceste, na ktorú sa dal jeho stredný brat.

Zábava na rozkaz je sondou do myslenia a konania ľudí v dramatických chvíľach, keď bolo treba jednoznačne odpovedať na otázku: s kým a proti komu. Je to pohľad kritický, snažiaci sa vyhmatnúť tie moment v činoch človeka, ktoré sú rozhodujúce pre jeho ďalšie konanie a morálno-etický vývin. Rozhlasová hra Zábava na rozkaz rozširuje tematické zameranie našej drámy na osudy ľudí a ich historické poslanie v boji proti fašistickému útlaku a mladému človekovi približuje neľahké zápasy ich otcov o dnešok v minulosti.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)