Ti, kteří přecházejí hranici (1969)

Jan Rys (původní rozhlasová hra Die Gränzgänger). Překlad Jiří Janovský. Dramaturg Karel Tachovský. Režie Ludvík Pompe.

Osoby a obsazení: Vrazil, starší člověk (Jiří Kostka), Liska, mladší člověk (Jiří Samek), vrchní číšník (Miloslav Včala).

Nastudovala Plzeň. Premiéra 28. 6. 1969 (20:00-20:58, Třetí program). Smazáno.

Pozn.: Alternativní název: Ten, který přechází hranice

Jan Rys, rodák z Ostravy emigroval jako mladý student v roce 1948. Dnes patří k předním německým rozhlasovým a televizním autorům. Z jeho mnohých rozhalsových her uvádíme tu, která je pro nás nejpřitažlivější svou nepomíjivou naléhavostí. Hra […] je citlivou hlubokou sondou do psychologie emigranta, který není s to adaptovat se v novém prostředí, ale pro něhož i možnost nvratu je jen pouhou platonickou iluzí. Hra je nepochybně poznamenána čase i místem svého vzniku, ale její literární kvality přesahují toto omezení takovou měrou, že nutí k zamyšlení i dnes, kdy celou problematiku vidíme složitěji a mnohostranněji. […] Veřejné přehrávky v Plzni se účastnil i autor hry, který se o české inscenaci vyslovil jako o jedné z nejlepších. (Československý rozhlas a televise,  1969)

Pozn. 2: Dle ČRo Plzeň byla hra za normalizace smazána.

Lit.: Semotamová, Tereza: Německé rozhlasové hry 50. let. Brno: JAMU, 2012 (disertační práce).

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Dle ČRo Plzeň byla hra za normalizace smazána.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)