Radioacustica, Radioateliér

Strands (2022)

Ian Mikyska & Fredrik Rasten. Kompozice jako záznam prvního autorského setkání dvou různých tvůrčích entit. Oba hudebníci jako by seděli na břehu řeky a pozorovali plynutí, na jehož hladině se zrcadlí basnění zvukových vln. Natočeno 2022. Premiéra 25. 5. 2022 (ČRo 3 Vltava, 22:00 h.) v cyklu Radioateliér – PremEdice.


I-go-l-e. Za zvukovými poklady japonských chrámů #1 (2021)

Polský elektronický hudebník Radek Rudnicki shromáždil téměř dvě desítky současných zvukových umělců, aby nechali ve svých elektronických světech rezonovat nahrávky starodávných japonských budhistických rituálů. Ve dvou po sobě následujících pořadech se řadu z nich proposloucháme. Natočeno 2021. Repríza 4. 5. 2022 (ČRo 3 Vltava, 22:00 h.) v cyklu Radioateliér.


Tělo to ví (2021)

Asja Vološina. Jestli budu mít dceru, dám jí tvý jméno. Jasně!  Zrcadlo těla. Spodní proud příběhu dcery, která se chystá otevřít poslední dopis, co jí máma napsala před smrtí. Současné ruské drama v úpravě Tomáše Vtípila a Tomáše Soldána. Účinkuje Tereza Dočkalová. Nastudovala Ostrava, prosinec 2021. Premiéra 6. 4. 2022 (ČRo 3 Vltava, 22:00 h.; […]


Kvantový řev (2022)

Lucia Kašiarová & Tomáš Vtípil. Skladba, která vznikla transformací konceptu prostorové performance do rozhlasového prostředí. Autorské duo mimožánrového hudebníka a tanečnice, která skrze konkrétní tělo přináší neuchopitelná fakta a vytváří prostor, v němž neexistuje minulost ani budoucnost. Prostor, ve kterém lze na malou chvíli společně čelit nevyslovitelnému, nedořečenému, neuchopitelnému. Natočeno 2022. Premiéra 30. 3. 2022 […]


Hovory Plus – Diana Cam Van Nguyen (2022)

Připravil Petr Vizina. Natočeno 2022. Premiéra 22. 3. 2022 (ČRo Plus, 22: 05 h.). Lit.: Vizina, Petr: S vietnamskými rodiči mám složité vztahy. Na druhou stranu je to obrovská inspirace pro mé filmy, popisuje Diana Cam Van Nguyen. In web ČRo Plus, 22. březen 2022 (článek + nahrávka k poslechu) – Cit.: Filmařka Diana Cam […]


Cantus Apium (2022)

Komplexní poslechový kus propletený úryvky básně ze čtvrtého svitku Vergiliových Zpěvů rolnických, vytvořený z nahrávek celkem 15 včelstev, z jejichž zdánlivě chaotického hemžení zaznívá hudební struktura písně včel. Poslední kompozice „Götz Naleppa festivalu“ v sérii pořadů věnovaných oceňovanému německému skladateli. Natočeno 2022. Premiéra 16. 3. 2022 (ČRo 3 Vltava, 22:00 h.) v cyklu Radioateliér.


ZENScapes – Stadt (Land) Fluss (2022)

Hudba mezi uchem a zvukem. Tři obrazy – město, krajina, řeka – v rozsáhlé kompozici tajuplného prázdna vyplněného nasloucháním dokonale tvarovaným zvukovým krajinám, kde zvuk je hudbou a naopak. Pokračování série tří pořadů se skladbami německého tvůrce, dlouholetého rozhlasového producenta a také překladatele Götze Naleppy. Natočeno 2022. Premiéra 9. 3. 2022 (ČRo 3 Vltava, 22:00 […]


Palimpsest – a sound biography (2022)

Kompozice založená na zvukových vzpomínkách vychází z konceptu stop paměti, jejich překrývání a mizení. Biograficky laděná úvaha o hranicích času překračovaných zvukem, jako první díl série Radioateliérů věnovaných oceňovaným skladbám, jejichž autorem je německý režisér, dramaturg a hudební skladatel Götz Naleppa. Natočeno 2022. Premiéra 2. 3. 2022 (ČRo 3 Vltava, 22:00 h.) v cyklu Radioateliér.


breathers (2022)

Darina Žurková. Kompozice, jenž svou myšlenkou i kompozičním zpracováním navazuje na předchozí autorské projekty E-Vironments v rámci série Imaginary Ecosystems. Zvukový materiál kompozice čerpá především z nahrávek lidského hlasu a zvuků těla, v kombinaci s několika nahrávkami malých objektů a akustických nástrojů, které jsou postupně elektronicky, převážně granulárními a wavesetovými transformacemi, procesované tak, aby na […]


Creation of the Birds (Stvoření ptáků, 2021)

Sami El-Enany. Zvuková báseň podle obrazu, který vytvořil Remedios Varo.  Produkce A Falling Tree pro BBC Radio 3 v roce 2021. Premiéra 13. 9. 2021 (BBC Radio 3, 22:45 h.) v rámci cyklu Between the Ears. Nominace na BBC Radio Awards 2022 – Best Use of Sound. Lit.: anonym: Creation of the Birds. Between the Ears. […]