Výzva pro pamětníky pořadu Zlatá zebra!

V 70. a 80. letech vysílal Československý rozhlas seriál Františka Nepila Zlatá zebra. Jednalo se o hravou dopravní výchovu se Spejblem a Hurvínkem. Tři desetídílné série byly určeny pro děti různého věku. V jednotlivých lekcích se děti seznamovaly se základními pravidly silničního provozu.

Zlatá zebra běžela v rámci vysílání rozhlasu, byla pouštěna do školských rozhlasů a vydána na gramofonových deskách. K seriálu byly připraveny pracovní sešity, do kterých děti vyplňovaly úkoly. S pořadem se pojila i soutěž o odznak Zlaté zebry.

Kamil Fajmon, který píše pro Naposlech Zvukovou historii Spejbla a Hurvínka, by rád zjistil informace k podmínkám soutěže. V jakém termínu měly děti a komu výsledky odevzdat? Kdo úkoly vyhodnocoval, jaké byly podmínky pro získání odznaku Zlaté zebry, kam se výsledky posílaly, jak se děti o výhře dozvídaly, jak byly odznaky Zlaté zebry výhercům předávány?

Za jakékoli informace či odkazy na konkrétní podkladové materiály předem děkujeme.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Vše se pravděpodobně odehrávalo pomocí škol. Děti, tedy konkrétně i já, odevzdávaly sešity s vyplněnými úkoly třídnímu učiteli, ten zajišťoval kontakt s organizátory soutěže. Jako žák jsem vysílání vždy užívala. úkoly pilně plnila i v době nemoci a na Zlatou zebru, abecedu budoucího motoristy chá chá, se vždy moc těšila.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)