Eseje, fejetony, přednášky

Svět protikladů 1/5 (2017)

Jiří Krupička. Kapitola z knihy esejů Renesance rozumu, jejímuž autorovi byla v lednu 2000 udělena cena PEN Klubu za celoživotní dílo. Připravila Magdaléna Jaklová. Režie Vlado Rusko.  Účinkuje Rudolf Pellar. Natočeno 2000. Reríza 10. – 14. 7. 2017 (ČRo 3 Vltava, 15:05 h.) v cyklu Psáno kurzívou.  


Haškův Švejk nepatří k žádnému -ismu (2017)

František Xaver Šalda. Fragmenty ze tří textů českého literárního kritika, ve kterých autor recenzuje knihu esejů Jaroslava Durycha, životopisnou knihu o Jaroslavu Haškovi od Emila Artura Longena a nakonec samotného Haškova Švejka. Připravil Petr Turek. Natočeno 2017. Premiéra 8. 7. 2017 (ČRo 3 Vltava, 17:30 h) v cyklu Esej týdne.    


Podivní lidé (2017?)

Pavel Hoza. Esej spisovatele a pedagoga v autorské interpretaci. Režijní spolupráce Vladimíra Bezdíčková. Natočeno 2017 (?). Premiéra (?) 7. 7. 2017 (ČRo 3 Vltava, 15:05 h.) v cyklu Psáno kurzívou.  


Ranní úvaha Jaroslava Šebka – Cyril a Metoděj (2017)

Jaroslav Šebek. Fejeton. Natočeno 2017. Premiéra 5. 7. 2017 (ČRo 3 Vltava, 6:30 h).


Co právě čte Jan Zrzavý (1938)

Přednáška malíře Jana Zrzavého. Hovoří o detektivkách, které dostává od kamarádů v Praze a v Paříži a tvoří více než polovinu jeho četby. Má rád Julia Zeyera, Vladislava Vančuru, Jaroslava Seiferta. Natočeno 1938. Obnovená premiéra fragmentu 1. 7. 2017 (ČRo Rádio Retro,  8:00 – 8:08 h) v cyklu Rádio Retro – Na vlně dobrodružství.


Možnosti turistiky po Mnichovu (1938)

JUDr. Jan Kamenický. Rozhlasová přednáška propagátora české turistiky  o oblastech v Čechách i na Moravě, které skýtají možnosti rekreace bez návštěvy pohraničí. Natočeno 1938. Obnovená premiéra části přednášky 1. 7. 2017 (ČRo Rádio Retro, 4:00 – 4:07 h) v cyklu Rádio Retro – Na vlně dobrodružství.


Pohádka o někom, kdo se moc bojí (2017)

Ivana Karpenková. Pohádka. Tvůrci nezjištěni. Účinkuje Ivana Horáková. Připravilo Rádio Proglas v roe 2017 (4 min.). Premiéra 5. 1. 2017 v cyklu Večerní zíváček (Rádio Proglas, 19:00-19:15). Pozn.: Dnes večer uslyšíte krátkou pohádku před spaním, kterou napsala naše posluchačka Ivana Karpenková, číst vám ji bude také Ivana, ale pro změnu Horáková.


Česká beseda – český salonní tanec (1933)

Jan Reimoser. Přednáška. Natočeno 1933. Premiéra 16. 12. 1933 (Praha, 15:40 – 15:50 h).


Moderní tance na rozhraní dvou století (1938)

Jan Reimoser. Přednáška o společenských tancích 19. a 20. století. Natočeno 1938. Premiéra 22. 1. 1938 (Praha II., 15.10 – 15.20 h).


Don Juan jako balet (1937)

Jan Reimoser. Přednáška z dějin baletu. Natočeno 1937. Premiéra 20. 10. 1937 (Praha II., 15.10 – 15.20 h).