Author Archive

Prašnica a Chytrô (2012)

Marián Grebáč. Po stopách poezie Heleny Malovcové z cyklu Genius loci. Zvuk Táňa Horváthová. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2012 (56 min.). Reprízy 9. 1. 2014, 20. 7. 2018 (SRo Rádio Pyramída).


Zmenka na slovo (Směnka na slovo, 2001)

O. Henry. Rozhlasová groteska. Rozhlasová úprava Mojmír Groll. Hudební spolupráce Katarína Bielčíková. Zvuk Eva Irmanová, Peter Hájek. Redakce Tamara Chlebová. Režie Pavel Gejdoš. Účinkují Milan Bahúl, Dušan Szabó, Vladimír Minarovič, Ján Valentík, Soňa Ulická a Jozef Švoňavský. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2001 (27 min.). Repríza 20. 7. 2018 (SRo Rádio Pyramída). Lit.: Chlebová, Tamara: […]


Retrorádio – Dušan Blaškovič (2012)

Marián Grebáč. Humoristický program. Scénky Oliver Andrásy, Vladimír Nosáľ, Alojz Čobej, Andrej Reiner. Redakce Tamara Chlebová. Zvuk Andrej Klimits. Účinkují Štefan Skrúcaný, Dušan Blaškovič, Eduard Bindas, Mária Hájková, Marián Labuda, Ľubomír Roman. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2002 (52 min.). Repríza 20. 7. 2018 (SRo Rádio Pyramída).


Herci na koberci – Kaprálikovci (2002)

Marián Grebáč. Relace z cyklu Herci na koberci. Redakce Tamara Chlebová. Hudební spolupráce Dana Reková. Zvuk Emília Miháleková. Účinkují Marián Grebáč, Dušan Kaprálik, Zuzana Kapráliková. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2001 (29 min.). Repríza 20. 7. 2018 (SRo Rádio Pyramída).


Tvár slova (Tvář slova, 1968)

Ján Mihalkovič. Rozhovor s Milanem Rúfusem o poesii i srpnu 68. Účinkují Ján Mihalkovič a Milan Rúfus. Přirpavil Československý rozhlas v roce 1968 (5 min.). Repríza 3. 8. 2018 (SRo Rádio Pyramída). Pozn.: V roku 1956 vydal Milan Rúfus svoju prvú básnickú zbierku Až dozrieme. Znamenala výrazný posun dobového chápania poézie, prelom v slovenskej poézii […]


Hej rup, vyhrňme si rukávy (1999)

Emil Benčík. Feature. Hudební spolupráce Dana Reková. Zvuk Ľubica Olšovská. Redakce Táňa Kusá. Režie Ria Paldiová. Účinkují Kamila Magálová, Ľubomír Roman, Zuzana Kapráliková, Peter Kovalčík. Připravil Slovenský rozhlas v roce 1999 (38 min.). Repríza 3. 8. 2018 (SRo Rádio Pyramída). Pozn.: Z autorskej dielne Emila Benčíka je aj relácia Hej, rup, vyhrňme si rukávy (1999), […]


Aki sme, takí sme (Jací jsme, takoví jsme, 1993)

Emil Benčík. Feature. Hudební dramatugie Lýgia Vojtková. Hraje a zpívá Imrich Dugovič. Zvuk Vladimír Mihálek, Miroslav Mlynka. Redakce Marián Grebáč. Režie Ria Paldiová. Účinkují Kamila Magálová, Michal Dočolomanský. Připravil Slovenský rozhlas v roce 1993 (37 min.). Česká repríza 8. 11. 2010 (ČRo 2 Praha). Repríza 3. 8. 2018 (SRo Rádio Pyramída). Lit.: Chlebová, Tamara: Akí […]


Humor bez cla (2000)

Výběr z humoristických scének. Redaktorka Tamara Chlebová. Zpěv Těžkej pokondr. Zvuk Ľuboš Klásek, Emília Miháleková. Režie Igor Hrabinský. Účinkují Dušan Tarageľ, Petr Novotný, Radim Uzel, Miloš Pokorný a Roman Ondráček. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2000 (35 min.). Repríza 19. 12. 2017 (SRo Rádio Pyramída). Pozn.: Na záver si môžete vypočuť výber najúspešnejších príbehov z […]


Žiť škodí zdraviu (Žít škodí zdraví, 2001)

Peter Meluš. Silvestrovský kabaret. Texty písní Peter Meluš. Klavír Peter Vaňouček. Zvuk Ľuboš Klásek, Peter Pištek, Roman Laščiak a Juraj Minarovič. Redakce Tamara Chlebová. Asistentky režie Alena Vašečková, Marta Čikelová. Režie Ria Paldiová. Účinkují Peter Meluš, Robo Kajzer, Luděk Sobota, Peter Vaňouček. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2001 (52 min.). Repríza 29. 12. 2017 (SRo […]


Pohladkaj, pobozkaj, poteš… (Pohlaď, polib, potěš…, 2002)

Emil Benčík. Vánoční posezení s Máriou Kráľovičovou. Redakce Tamara Chlebová. Zvuk Alena Duchoňová. Hudební dramaturgie Dana Reková. Účinkuje Mária Kráľovičová. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2002 (30 min.). Repríza 29. 12. 2017 (SRo Rádio Pyramída). Lit.: Chlebová, Tamara: Žiť škodí zdraviu – silvestrovský kabaret. In web SRo 19. 12. 2017 (anotace). – Cit.: V tomto […]