Literární pásma

Přej nocí jasných oku svému (2017)

Literární pásmo o životě a díle lékaře, překladatele a básníka Eduarda Alberta, propagátora české poezie v německé jazykové oblasti. Připravil Jaroslav Havel. Režie Vladimír Rusko. Účinkují Apolena Veldová, Jan Vlasák a Stanislav Lehký. Natočeno 2017. Premiéra 22. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 20:00 h.; 55 min) v cyklu Schůzky s literaturou a Rakouský rok. Repríza […]


Láska je otevřené okno (2017)

Vladimíra Čerepková. Pásmo z poezie, prózy a dopisů beatnické básnířky. Vybrala Nikol Patíková. Dramaturgie Alena Blažejovská. Režie Radim Nejedlý. Nastudovalo Brno v roce 2017. Premiéra 22. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 17:00 h.) v cyklu Souzvuk.  


Kde končí tvé jméno, začíná moje amen (2017)

Poezie Tomáše Mazáče. Dramaturgie Alena Blažejovská. Režie Lukáš Kopecký. Nastudovalo Brno v roce 2017. Premiéra 21. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 22:45 h) v cyklu Svět poezie. Pozn.: Název byl v programu napsán ve tvaru Kde končí tvé jméno, začíná moje AMEN.  


Temný král (200?)

Literární pásmo o nejčtenějším spisovateli současnosti, králi hororů Stephenu Kingovi. Připravil Ludvík Němec. Účinkují Anna Veselá a další. Nastudovalo Brno. Lit.: Němec, Ludvík: Temný král. In Týdeník Rozhlas, b. d., s. 26.


Kakánie Forever (2017)

Zánik Rakouska-Uherska v rakouské literatuře. Monarchie je mrtva, ať žije monarchie! Rozpad soustátí, jistoty, snu očima Stefana Zweiga, Roberta Musila, Josepha Rotha a dalších. Připravily Sabine Eschgfällerová a Veronika Opletalová. Režie Tomáš Soldán.  Účinkují Václav Bahník, Jaroslav Krejčí, Petr Kubes a Jan Ťoupalík. Nastudovala Olomouc v roce 2017. Premiéra 15. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 20:00 […]


Stvořitelé světů (2017)

Literárně-hudební pásmo z esejistických próz a vzpomínek Zdeňka Urbánka na přátele, doplněná svědectvími o něm a jemu věnovanou básní Jiřího Ortena.  Připravil Vratislav Färber. Použité texty Zdeněk Urbánek. Použitá hudba Jan Rychlík. Režie Markéta Jahodová. Účinkují Otakar Brousek II., Pavel Batěk a Ivan Řezáč. Natočeno 2017. Premiéra 15. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 14:00 h.; […]


Verše se rodí za pochodu (2017)

Jiří Červenka. Poezie básníka a překladatele v autorské interpretaci. Připravil Miloš Doležal. Režie Vít Vencl. Účinkuje Jiří Červenka a Ivan Řezáč.  Natočeno 2017. Premiéra 14. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 22:45 h.; 14 min) v cyklu Svět poezie.


Sladké je žít – Rukama červenýma od obrazu (2017)

Pořad z básnické tvorby malířů a básní reflektujících výtvarnou tvorbu. Při příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona malířů, připravil Petr Veselý. Dramaturgie Alena Blažejovská. Hudební dramaturgie a režie Radim Nejedlý. Nastudovalo Brno v roce 2017. Premiéra 14. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 17:45 h) v cyklu Jazzový podvečer.  


Rok ostrovů DK 1/?? (2017)

Dora Kaprálová v úvahách o své nové knize a ostrovech, které člověku rostou v srdci. Natočeno 2017. Premiéra 1. dílu 14. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 9:00 – 9:10 h.) v cyklu Víkendová příloha stanice Vltava. Obsah: 1. Ostrov samoty.  


Rádio Dada – Večerní škola pro pokročilé 1/? (2017)

1. Igor Malijevský a Václav Kahuda tentokrát na téma umění procházky. Natočeno 2017. Premiéra 13. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 22:00 h.). Repríza 15. 10. 2017 (ČRo 3 Vltava, 1.02 hod.). Lit.: Malijevský, Igor – Kahuda, Václav: Umění procházky. Rádio Dada uvádí večerní školu Václava Kahudy a Igora Malijevského. In web ČRo 3 Vltava, 14. […]