Rozhovory

Herci na koberci – Kaprálikovci (2002)

Marián Grebáč. Relace z cyklu Herci na koberci. Redakce Tamara Chlebová. Hudební spolupráce Dana Reková. Zvuk Emília Miháleková. Účinkují Marián Grebáč, Dušan Kaprálik, Zuzana Kapráliková. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2001 (29 min.). Repríza 20. 7. 2018 (SRo Rádio Pyramída).


Tvár slova (Tvář slova, 1968)

Ján Mihalkovič. Rozhovor s Milanem Rúfusem o poesii i srpnu 68. Účinkují Ján Mihalkovič a Milan Rúfus. Přirpavil Československý rozhlas v roce 1968 (5 min.). Repríza 3. 8. 2018 (SRo Rádio Pyramída). Pozn.: V roku 1956 vydal Milan Rúfus svoju prvú básnickú zbierku Až dozrieme. Znamenala výrazný posun dobového chápania poézie, prelom v slovenskej poézii […]


Pohladkaj, pobozkaj, poteš… (Pohlaď, polib, potěš…, 2002)

Emil Benčík. Vánoční posezení s Máriou Kráľovičovou. Redakce Tamara Chlebová. Zvuk Alena Duchoňová. Hudební dramaturgie Dana Reková. Účinkuje Mária Kráľovičová. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2002 (30 min.). Repríza 29. 12. 2017 (SRo Rádio Pyramída). Lit.: Chlebová, Tamara: Žiť škodí zdraviu – silvestrovský kabaret. In web SRo 19. 12. 2017 (anotace). – Cit.: V tomto […]


Aj dobré slovo poteší (I dobré slovo potěší, 2003)

Emil Benčík. Rozhovor s Jánom Kronerom. Autor scének Ján Grexa. Redakce Tamara Chlebová. Zvuk Táňa Horváthová. Hudební spolupráce Katarína Cútová. Účinkují Ján Valentík, Ján Kroner. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2003 (30 min.). Repríza 10. 12. 2017 (SRo Rádio Pyramída). Pozn.: Dramaturgia zábavných žánrov Slovenského rozhlasu pozvala v roku 2003 na rozhovor herca Jána Kronera. […]


Kýchanie mozgu – Stanislav Štepka (Kýchání mozku, 2005)

Marián Grebáč. Pásmo z cyklu Kýchanie mozgu. Zábavná polhodinka s tými, ktorým sa to smeje. Dramaturgie Viera Benediková. Hudební dramaturgie Dana Reková. Zvuk Stanislava Ďurišová. Účinkují Marián Grebáč, Stanislav Štepka. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2005 (30 min.). Repríza 11. 7. 2015 (SRo 2 Rádio Regina).


Kýchanie mozgu – Katarína Kolníková, Zuzana Kronerová (Kýchání mozku, 2002)

Marián Grebáč. Pásmo z cyklu Kýchanie mozgu. Zábavná polhodinka s tými, ktorým sa to smeje. Dramaturgie Viera Benediková. Zvuk Andrej Klimits a Dušan Buchel. Účinkují Marián Grebáč, Katarína Kolníková, Zuzana Kronerová. Připravil Slovenský rozhlas v dubnu 2002 (30 min.). Reríza 11. 7. 2015 (SRo 2 Rádio Regina).


Sólo pre Evu Palíkovú (Sólo pro Evu Palíkovou, 2005)

Emil Benčík. Zábavný program. Zvuk Imrich Adamko. Hudební dramaturgie Dana Reková. Redakce Tamara Chlebová. Účinkují Marián Grebáč, Eva Palíková a další. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2005 (30 min.). Repríza 22. 10. 2017 (SRo Rádio Pyramída). Pozn.: Ďaľší exkurz do rozhlasového archívu zakončíme pásmom Sólo pre Evu Pavlíkovú (2005). Autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová […]


Sólo pre Ivana Romančíka (Sólo pro Ivana Romančíka, 2004)

Emil Benčík. Zábavný program. Zvuk Eva Irmanová. Hudební dramaturgie Dana Reková. Redakce Tamara Chlebová. Účinkují Marián Grebáč, Ivan Romančík a další. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2004 (30 min.). Repríza 3. 10. 2017 (SRo Rádio Pyramída).


Sólo pre Pavla Hammela (Sólo pro Pavla Hammela, 2004)

Emil Benčík. Humoristické pásmo. Redakce Tamara Chlebová. Hudební dramaturgie Danuša Reková. Zvuk Ľuboš Klásek, Eva Irmanová. Režie Emil Benčík. Účinkují Marián Grebáč, Pavol Hammel. Připravil Slovenský rozhlas v roce 2004 (30 min.). Repríza 26. 5. 2018 (SRo Rádio Pyramída).


Pozor! Na všetko sa pamätáme (Pozor! Na vše si pamatujeme, 1999)

Milan Lasica, Július Satinský. Nedělní zábavník Slovenského rozhlasu. Redakce Viera Benediková. Hudební dramaturgie Lýgia Vojtková. Zvuk Imrich Adamko. Režie Táňa Tadlánková. Účinkují Viera Benediková, Milan Lasica, Július Satinský, Stanislav Štepka a další. Připravil Slovenský rozhlas v roce 1999 (55 min.). Repríza 26. 5. 2018 (SRo Rádio Pyramída).