Search Results

Železniční humor v hudbě, příběhu a anekdotě (1937)

Josef Kuchynka. Pásmo. Vysíláno 6. 2. 1937 (Praha, Brno, Moravská Ostrava, 20:00-21:00 h.)

Králova trojka (1950)

Josef Kuchynka. Rozhlasová hra. Hudební spolupráce Arnošt Chaloupka. Režie Jarka Budil. Osoby: Lojza Král, zedník – starý Pazdera – Anča Pazderová – Pazderová – Pepík Sýkora, zedník – Plechatý, předseda MNV – Jirka Sedláček, zedník – kluk – Sýkora, Pepíkův otec, švec – Sýkorová – dědeček Adamů – vesničané – zedníci. Nastudovala Plzeň v roce […]

Veselé vánoce vinšujem vám (1945)

Josef Kuchynka a Stanislav Majner. Režie Ladislav Sedláček. Nastudovala Plzeň v roce 1945. Premiéra 1. 1. 1946 (Plzeň, 15:45 – 16:40 h.).

Poznal jsem Američany (1952?)

Josef Kuchynka. Dramatické pásmo událostí roku 1945 v Západních Čechách. Hra pro starší děti. Obsazení nezjištěno. Připravila Plzeň. Uvedeno 2. 5. 1952 (Československo, 17:30-18:00 h.).

Dobrou noc, město (1935)

Josef Kuchynka. Hudbu k písni „Dobrou noc“ složil J. S. Martens. Režie Miloslav Jareš. Obsazení nezjištěno. Nastudovala Praha v roce 1935. Premiéra 23. 1. 1935 (Praha I, 20:20-21:00 h.). Pozn.: V programovém časopisu avizováno jako „rozhlasová reportáž“, „reportážní hra od plzeňského spisovatele“ a „moderní rozhlasová hra z dnešního velkoměsta“. Lit.: Havel, M.: Dvakrát satira. In […]