František Kocourek (1901 – 1942)

(Jiří Hraše)

Svobodný žurnalista, vystudoval UK a pokračoval ve Francii a v Německu, spolupracoval s 35 novinami a časopisy, v rozhlase externě působil 1933-1940 jako reportér, autor přednášek a rozhlasových úvah a posléze rozhlasový komentátor.

Jako reportér osvědčil „pohotovost, klid a jazykovou i přednesovou čistotu“. Jako komentátor mluvil pěkně a srozumitelně, svými myšlenkami a „hlasem, přednesem i celou výstavbou každého vystoupení vyvolával zájem. Lidé ho měli rádi. Dovedl hovořit o nejvšednějších věcech života prostě, ale osobitým patosem dovedl celé partie svých promluv přenést až do poloh klasické prózy.“ V roce 1938 se účastnil kolektivní reportáže z X. všesokolského sletu. Přispíval do politického Okénka. Proslavil se především svým vtipným komentováním přehlídky německých vojsk na pražském Václavském náměstí, kdy zařazoval do výčtu projíždějící německé výzbroje průhledné alegorie s černými vranami a „plechovým cirkusem“.

18. září komentuje pohřeb obránců hranic ve Falknově – Sokolově, 23. září hovoří v komentáři o zradě Francie, 27. září odpovídá na Hitlerovu řeč, proslovenou v Norimberku. Pomáhá svými rozhlasovými rozhovory a komentáři při repatriaci vysídlenců z obsazovaných území.

Nejtěžší úkoly ho čekaly v Protektorátu. Stává se terčem stálých výpadů českých fašistů a konfidentů. Tak šifra O-ský v článku Ještě k činnosti Dra Kocourka v českému rozhlase (Národní výzva, 1. 12. 1939) píše:

Při příležitosti uložení ostatků K. H. Máchy má vyšehradském hřbitově reportoval také Dr. Kocourek. V jedné pasáži, kdy se dostal ke slovu národ a pak ho to asi mrzelo, obrátil takto: »Ale nemluvme raději o národě, to je (pojem ,příliš mlhavý, mluvme raději o lidství …«.
Ještě týž den obrátil jsem se na Dra Kocourka v otevřeném dopise, kde jsem mu tento výrok vytýkal, na redakci jednoho pražského deníku. Dopis nebyl otištěn a v písemném odůvodnění stálo: »Máte pravdu, divíme se jak ještě v nynější době je možné takovým způsobeni mluvit, rádi bychom otiskli, ale nechceme naše lidi existenčně ohrožovat*.
Co znamená »existenčně ohrožovat« — když jde o zájem národa? Jak může člověk s mlhavým pojmem o národě přednášet v národním rozhlase o vlastenectví?
Již tehdy jsem napsal, že jde o neodpovědné žvanění, nebo o vědomě zakládaný podkop.
V nynější době nemůže být trpěno ani jedno ani druhé! Mluvené slovo, které dnes k národu lze přednášeli jenom v rozhlase, musí být dvakrát váženo.

František Kocourek zemřel čtyřicetiletý v Osvětimi-Birkenau.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zdravím, je možno získat kontakt na p. Hrašeho? Velice mne zaujala informace o komentáři 18.9. k pohřbu ve Falknově, chtěl bych tento komentář znát, ovšem v archivu ČRo není, možná by existoval přepis. Můžete mi pomoci? Děkuji

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)