Rozhlas a esperanto

První na vlnách Československého rozhlasu uskutečnil proslov v esperantu Dr. Augustin Pytlík v roce 1923.

Od r. 1932 bylo světově proslulé Rádio Brno – Radiojournal, které kromě zpráv vysílalo kulturní pořady s mimořádným ohlasem z celého světa. Stanice byla nazývána „Verda Stacio“ (Zelená stanice).

V r. 1937 byly některé pořady z Brna přejímány i cizími stanicemi, např. Lyon PTT, Kaunas, Klajpeda (opera Hubička B. Smetany).

Z esperantistů se zasloužili hlavně J. V. Šamla, M. Strejčková a Th. Kilian, z herců Karel Höger, Zdenka Švábíková, František Kožík, Jarmila Lázničková, Josef Bezdíček, Vladimír Leraus, Jarmila Kurandová a další, z režisérů Dalibor Chalupa. Mezi esperantisty byla skupina známá pod názvem TRAKT. Mimo jiné odvysílali hry RUR, Bílá nemoc, Grandhotel Nevada, operu Prodaná nevěsta a operety Polská kres a Na růžích ustláno.

O působení Karla Högera ve „Verda Stacio“ se můžeme dočíst v knize: „Faustovské srdce Karla Högera“ autorů Evy Högerové, Ljuby Klosové a Vladimíra Justla (Praha, Mladá fronta 1994). Citujeme úryvek:

Karel Höger působil v esperantských pořadech v brněnském Radiojournalu, svého času nejpopulárnější stanici mezi esperantisty z celého světa, nazývané Verda Stacio. Vysílala pořady umělecky hodnotné a s profesionálními herci. V esperantu byly vysílány Čapkova „Bílá nemoc“, O’Neillova „Farma pod jilmy“, operety, různé skeče a kabarety, které psal a režíroval Dr. František Kožík. V esperantu byla vysílána celá Prodaná nevěsta, která měla ohromnou odezvu – psali esperantisté ze všech končin světa, z Afriky, Asie i Grónska.

O esperantu např. Karel Höger řekl: „Jako herec dobře vím, že je možno esperantsky vyjádřit všechny emoce, všechny citové polohy, počínaje četbou konče hrou, dramaty nebo konverzačkami. A esperantské písně, songy a miniopery by jistě šly kolem světa. A našlo by se i hodně herců, našich následovníků.“

„Když jsem byl před lety v Bulharsku, viděl jsem, že pokladník na pláži má na klopě kabátu zelenou esperantskou hvězdičku. Oslovil jsem ho esperantsky. Měl takovou radost, že mne pak pouštěl na pláž zadarmo.“

Vysílání „Verda Stacio“ trvalo do roku 1937. Po r. 1945 kulturní pořady v esperantu převzala Praha. V esperantu vysílaly také české a slovenské regionální stanice: Bratialava, Ostrava, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice.

Podle statistiky T. Kiliana (Třebíč, Radiojournal Brno) do konce roku 1935 bylo 40 státními rozhlasovými stanicemi odvysíláno 22 233 pořadů v esperantu (Německo 5850, Francie 3062, SSSR 2623 atd., ČSR 375).

Poznámka pod čarou: Tento článek se líbil v brněnském studiu ČRo, a tak byl použit při výstavě v roce 2008 v prostorách ČRo Brno jako součást informačních letáků..obraz103


If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Cxio kio temas pri esperanto estas por mi tre interesa.Mi volis aligxi al PANACEK ,SED MI RICEVIS PASVORTON CXAPELITAN TIU SIGNO MI NEHAVAS. kION FARI? nEMECEK

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)