Magdazín – Neklidné děti (2012)

O projektu na pomoc dětem se syndromem ADHD hovoří Mgr. Petra Halířová a Mgr. Zuzana Masopustová Ph.D. z Centra pro rodinu a sociální péči v Brně. Připravila Magda Hauserová.

Natočeno 2012. Premiéra 19. 9. 2012 (Rádio Proglas, 11:08 h.).

Pozn.: Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD.  Hlavním cílem projektu je zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím prohlubování klíčových kompetencí pedagogických a dalších pracovníků, rozšířením nabídky asistenčních služeb v Jihomoravském kraji.
Projekt reaguje na potřebu posílení klíčových kompetencí pedagogických a jiných pracovníků, kteří jsou zapojeni do systému vzdělávání dětí nebo jiným způsobem zasahují do primární, sekundární nebo terciární prevence rizikového chování u dětí s ADHD „Attention Deficit Hyperactivity Disorders“ s cílem vytvořit vhodnější podmínky pro vzdělávání a vývoj dětí se syndromem ADHD.

Cílovou skupinou jsou děti se syndromem ADHD, pedagogičtí pracovníci, poradenští pracovníci, asistenti, další odborní pracovníci a rodiče dětí.

Projekt přispěje k posílení kompetencí odborníků a rozšíření povědomí o potřebách, možnostech podpory, reedukace, vzdělávání a výchovy dětí s ADHD u širší odborné veřejnosti, k poskytnutí podpory konkrétním rodinám s neklidným dítětem.

Cíl projektu:
Projekt si klade za cíl poskytnout vhodnější podmínky pro vzdělávání a vývoj dětí se syndromem ADHD
v Jihomoravském kraji skrze informovanost a posílení kompetencí klíčových osob v životě dítěte s ADHD.

Hlavní aktivity projektu:
- proškolení pracovníků pedagogicko-psychologických poraden v JMK,
- proškolení pedagogů a dalších pracovníků (např. pracovníků z NNO a středisek volného času)
pro práci s dětmi s ADHD,
- proškolení asistentů dětí s ADHD a
- zajištění asistence ve škole pro 20 dětí s ADHD (20 dětí za 2 roky).

Více na:

http://www.crsp.cz/

www.neklidne-deti.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 1
602 00 Brno

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)