Osudy – Libor Pátý 1/5 (2013)

Rozhlasové vzpomínky fyzika a vysokoškolského pedagoga. Připravil Ondřej Vaculík.

Natočeno 2013. Premiéra 1. – 5. 4. 2013 (ČRo 3 Vltava, 5 x 30 min).

Lit.: {Vaculík, Ondřej}: Osudy přírodovědce Libora Pátého. In web ČRo 3 Vltava, březen 2013 (anotace + zvuková ukázka). – Cit.: Profesor Libor Pátý, přírodovědec, vakuový fyzik a po převratu v roce 1989 náměstek ministra školství, patří ke generaci, která dospívala v demokratických poměrech První republiky. Pětidílné Osudy poslouchejte na Vltavě od 1. dubna vždy v 11:30.

Za organizování politických debat během studia na nymburském gymnáziu byl již 25. února 1948 vyloučen z gymnázia. Jeho studium na Přírodovědecké fakultě UK přerušila služba v tzv. Pomocných technických praporech, tedy PTP a později byl z prostředí fakulty znovu vyloučen.

Jako odborník na vakuum pracoval v továrně na výrobu žárovek. Pro studenty se stal nejen vědeckou, ale také mravní autoritou, takže v listopadu 1989 s nimi kráčel v čele demonstrace. Patří k zakladatelům Občanského fóra a reformátorům vysokého školství.  

Stručné obsahy jednotlivých dílů

1. díl:
Dětství přírodovědce Libora Pátého ovlivňuje kultivované prostředí rodičů a pracovitost prarodičů, což ho vede k zájmu o historii a latinu, fyzika ho zaujala díky jeho učiteli. Válka posiluje jeho vlastenectví. Už jako student organizuje politické debaty a semináře, za což je v oktávě 25. února 1948 z gymnázia vyloučen.

2. díl:
Ačkoli Libor Pátý byl vyloučen z nymburského gymnázia, přesto díky houževnatému soukromému studiu nakonec maturuje a je přijat na Přírodovědeckou fakultu UK. Jeho studium však přerušuje služba u Pomocných technických praporů – PTP. Podaří se mu vrátit na fakultu, z níž je v roce 1958 znovu vystrnaděn a musí „osvědčit svou věrnost režimu při práci v průmyslu“.

3. díl:
Libor Pátý jako vědec zkoumající fyzikální vlastnosti vakua po vyloučení z Přírodovědecké fakulty pracuje v továrně na výrobu žárovek. Působí v Jednotě fyziků a matematiků. Žení se s kolegyní Ludmilou Eckertovou, později rovněž významnou fyzičkou.

4. díl:
Libor Pátý v nových prostorách Přírodovědecké fakulty v Praze – Tróji pořádá výstavy a semináře, režimem nelibě nesené. Hraje v symfonickém orchestru a komorních souborech, pro studenty je výraznou vědeckou a mravní autoritou. Kráčí s nimi v čele památné listopadové demonstrace v roce 1989. Je spoluzakladatelem Občanského fóra.

5. díl:
Libor Pátý má výrazný vliv na studenty, a proto ho Občanské fórum pověřuje přípravou reformy vysokých škol. Díky tomu se stává prvním náměstkem ministra školství. Pozvolná proměna politických poměrů ho z této funkce vytěsňuje. Zamýšlí se nad tím, kde končí cesta lidských snah a životního trmácení. Jeho slovy: „nadějí v existenci víry“.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)