Pieseň otrokov (Píseň otroků, 1985)

Margita Figuli. Rozhlasová hra. Dramatizace Gita Pechová. Režie Viktor Lukáč.

Účinkují Ladislav Chudík, Karol Machata, Viera Richterová, Soňa Ulická a Ján Mistrík.

Natočeno 1985. Repríza 13. 10. 2019 (SRo Rádio Pyramída, 30 min.).

Pozn.: Od narodenia spisovateľky Margity Figuli uplynulo 110 rokov. Narodila sa vo Vyšnom Kubíne, v rodnom dome Pavla Országha Hviezdoslava. Jej knižný debut, novelu Uzlík, ilustroval Koloman Sokol. Po zbierke próz Pokušenie nasledovalo jej najznámejšie dielo, román Tri gaštanové kone, v ktorom naplno rozvinula kľúčové motívy slovenského naturizmu. Istý čas mala obmedzené publikačné možnosti, a tak sa venovala práci na veľkom historickom románe Babylon, ktorý je aj dnes aktuálny svojou koncepciou skúmania otázok zániku určitého typu absolútnej moci. Pritom tu nejde o analógie k súčasnosti, ale o evokáciu biblickej doby. Do súčasnosti román presahuje autorkiným poznaním a poéziou. Jej prvá publikovaná próza Pieseň otrokov (1930) vychádza zo žánrového základu historickej legendy.

Príbeh rodovej pomsty pracuje so sociálnymi motívmi. V samých začiatkoch tvorby Margity Figuli fungoval predpoklad o základnej a riadiacej úlohe genetických daností a rôznych typov „prirodzených“ predurčení v konaní literárnych postáv.

Literárny kritik Ján Števček napísal: „V prvej fáze tvorby, reprezentovanej novelami až do roku 1940, vystupuje do popredia konflikt princípu prirodzeného života so skrytým mravným zákonom; tieto novely sa zameriavajú na výraz, na štýl.“

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)