Večer všech dnů (1966)

Experimentální hra, velmi volně vycházející ze skutečné události – pokusu o atentát na Adolfa Hitlera, který provedl hrabě Stauffenberg. Ludvík Kundera. Hudbu složil a instrumentální soubor řídil Jan Ducháň. Vedoucí redakce Miroslav Stuch. Dramaturg Karel Tachovský. Režie Olga Zezulová.

Osoby a obsazení: Já (Jiří Tomek), Ty (Dagmar Pistorová), On (Otakar Dadák), Ona (Libuše Vaněčková), mladík (Jaroslav Kuneš), ženy v autobuse (Dana Kalendová a Miroslava Dadáková). Dále účinkují Růžena Michalová, Jaroslav Dufek, Oldřich Vykypěl, Jiří Valchař, Josef Štefl, Arnošt Navrátil, Miroslav Knoz, Jiří Dušek, Jiří Olijnyk, Miloš Bohdálek a další.

Nastudovalo Brno v roce 1966. Premiéra 22. 7. 1966 (Československo II, 19:45 – 20:53 h.). Obnovená premiéra 3. 3. 2009 (ČRo 3 Vltava, 21:30 – 22:45 h.; 65 min.).

Lit.: anonym: Premiéra: Večer všech dnů. In Československý rozhlas, roč. 33, č. 30 (18. – 24. 7. 1966), s. 16 (článek).

Lit.: Nová hra L. K. (Rovnost 81, č. 28, s. 3. 2. 2. 1966) – anotace.

Lit: Srba, Bořivoj: Více než hry. Brno: JAMU, 2006, s. 538 – 565.

Lit.: Hnilička, Přemysl: Večer všech dnů – Náročná Kunderova kompozice. In web Panáček v říši mluveného slova, 15. 8. 2005.

Lit.: anonym: Ludvík Kundera – Večer všech dnů. In web ČRo, únor 2009 (anotace). – Cit.: Rozhlasová hra Ludvíka Kundery Večer všech dnů byla natočena v roce 1966 a dokládá, jak právě autorům z brněnského okruhu bylo vlastní úsilí o hledání nových forem rozhlasového dramatu. Hru o člověku, který si každodenní dlouhou cestu do zaměstnání krátí sněním, v němž se mimo jiné projektuje do reálné historické postavy hraběte Stauffenberga vysílá Český rozhlas 3 – Vltava ve svém Klubu v úterý 3. března ve 21.30 hodin. – Přečtěte si článek o hře na webu Mluvený panáček.

Pozn.: Další rozhlasová hra Večer všech dnů (1966), která celkovou koncepcí i tvarem v mnohém navazuje na Korzára, je věnována čtveřici německých básníků. Rozhlasovost scénáře spočívá tentokrát v kombinaci monologických pasáží (vše je nazíráno z pozice Já) s dialogy obecně pojatých postav (Ty, On, Ona, Oni; strážný, žena, dívka, stařenka, opilec aj.) a snovými sekvencemi „na cestě kolem Skály, Věže, Rozkoše do Závisti“. Oním „večerem všech dnů“ je zřetelně míněno zoufalství i síla člověka „na útěku“, strach z nesmyslné smrti „pod holínkami lidí“. Existenciální vyznění hry, která námětem vychází z případu pokusu o atentát na Hitlera v roce 1944, je umocňováno k Holanovi odkazujícím „odposlechem“ útržků naprosto všedních každodenních hovorů.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)