Olga Zezulová (1922 – 2001)

Režisérka, spisovatelka a překladatelka. Narodila se v herecké rodině – otec Rudolf Walter, matka Marie Waltrová, babička Ema Pechová. Studium na Státní dramatické konzervatoři (1937-1939), aby unikla totálnímu nasazení, nastoupila v brněnském Divadelním studiu. Po válce angažována ve Svobodném divadle (1945-1948), redigovala Divadelní list do r. 1952 v Krajském oblastním divadle v Brně (pozd. Divadlo bří Mrštíků) jako režisérka, spoluzakladatelka Večerního Brna. Ve třicátých letech jsou v rozhlase realizovány některé její texty, v letech 1953 – 1979 činoherní režisérka literární a dramatické redakce Čs. Rozhlasu v Brně.

Zpracováno podle: Lazorčáková, Taťána: Olga Zezulová – Waltrová, in: Umělecké osobnosti brněnského rozhlasu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001, s. 93.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Tuhle výtečnou paní jsem ještě zastihl, když jsem připravoval svou seminární práci o rozhlasových hrách Ludvíka Kundery (tak, teď víte, proč je ho tu všude plno). Byla tehdy už skoro slepá, s pamětí už to také nebylo valné – však jsem se také ptal na inscenace třicet let staré! – , ale pořád měla dost chuti a energie mi pomoct. Režijní knihy už neměla, všechny prý vyházela už dříve, nechala si jen rozsáhlý archív po svých příbuzných: po manželu, malíři Zezulovi, po otci Rudolfu Walterovi i po dalších – Ladislavu Peškovi, Emě Pechové, Ladislavu Pechovi…

Když jsem se asi rok poté dozvěděl o jejím úmrtí, dostalo se mi také svědectví o tom, jak onen archiv dopadl; zmocnila se ho jakási její sousedka (Zezulová neměla děti) a za žádnou cenu ho nechtěla vydat brněnskému Divadelnímu oddělení MZK..

Za pár měsíců se prý znovu ozvala: plakala odpovědné paní do sluchátka, že prý ta Zezulová měla v bytě jen bižu… Já sám jsem pak na Lidické za korunu nakoupil několik režijních knih Rudolfa Waltera (vedl na konzervatoři herectví, tuším) i diplomovou práci o jeho komorních hrách… I tak končí archívy…:-(

Mnoho pozdravů Mluvenému panáčkovi a doplnění k tomu poněkud tíživému Přemkovu komentáři.
Divadelnímu oddělení MZM se nakonec téměř zázrakem podařilo zachránit alespoň část archivu celého rodinného klanu Pechů, Pešků, Waltrů a Zezulů (fotografie, archiválie, rukopisy, knihy, čestné diplomy aj.). V roce 2008 byly zpracovány rukopisy, které čítají na 300 kusů. Do fondů byla také uložena alespoň torzovitá část režijních knih Rudolfa Waltra (mj. Blatného Ko-ko-ko-dák atp.).
Ta poznámka o „laskavé paní sousedce“, která za směšnou částku rozprodala, co mohla, je bohužel pravda…

Komentáře bohužel nejsou v současné době povoleny.