Bitva o Stalingrad (1947)

Dalibor Chalupa, František Kožík. Rozhlasová montáž podle filmového scénáře Nikolaje Virty.  Překlad Eugen Tarabrin. Režie Miloslav Jareš.

Osoby a obsazení: hlasatel (Antonín Zíb), Stalin (Karel Pavlík), Vasilevskij (Felix le Breux), Jeremjenko (Zdeněk Šavrda), Maljenkov (Bedřich Kubala), Čujkov (Karel Houska), Krylov (Emil Konečný), Golovatý (Ludvík Řezníček), Ljudnikov (Artuš Kalous), Rokosovský (František Holar), Voronov (Bedřich Bobek), Sina Ozerová (Ludmila Stambolieva), Roosevelt (Ladislav Kulhánek), novinář (Josef Chvalina), Hitler (František Kreuzmann), Keitel (Zdeněk Hodr), Vetchs (sic! – správně von Weichs) (Vojtěch Plachý-Tůma), Paulus (Rudolf Hrušínský st.), Schmidt (Václav Voska), další hlasy (Robert Ford, Jaroslav Mareš, Václav Piskáček, Mirko Erben, Marie Kautská).

Natočeno 1947. Premiéra 24. 11. 1947 (Praha I, 20:10 – 21:30 h.). Repríza 28. 1. 1948 (Praha I, 20:15-21:30 h.).

Pozn.: Sovětský film připravuje dokumentární film o bitvě o Stalingrad, jehož přesně historické libreto schválil sám generalisimus Stalin. Čs. rozhlasu se podařilo získat toto libreto ještě před dokončením filmu a vysílá je v rozhlasové montáži, která v hovorech, rozkazech a hlášeních obsahuje všechno, co se v té době událo v pracovně Stalinově, ve štábech ruských front i v nepřátelských stanech Hitlerově a Paulusově. (anotace)

Hnilička, Přemysl: Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou 68. – Jen zvuk bez obrázků? In Týdeník Rozhlas 28/2014 (článek). Dostupné též v nezkrácené verzi na Panáčkovi.

Lit.: anonym: Bitva o Stalingrad. In Náš rozhlas 47/1947 (23. 11. 1947), s. 5 (článek). – Cit.: „Pro tento týden připravilo dramatické oddělení novinku, která je pokusem svého druhu. Podařilo se nám získat scenario filmu, který je právě v SSSR natáčen. Je to scenario filmu „Bitva o Stalingrad“, který byl připraven neobyčejně pečlivě a se smyslem pro historickou pravdivost každého detailu; velké osobnosti sovětské armády poskytly autoru libreta, Nikolaji Virtovi, své zkušenosti, materiálem byly autentické zprávy, rozkazy a hlášení jednotlivých bojových skupin, a protože ovšem značná část nejvýznamnějších dějů a rozhodnutí se odehrává přímo v sovětském hlavním stanu, schválil znění scenaria sám Stalin, který vlastně má ve filmu stěžejní úlohu. Ale rekonstruovány byly též scény, které se odehrávaly podle svědectví a zachovaných zápisů na velitelství u Hitlera a Pauluse a všechno, co by obraz této gigantické bitvy historicky pravdivě dokreslilo.

Úprava pro rozhlas, kterou provedli D. Chalupa a F. Kožík, potřebovala ovšem, aby byly vybrány události nejvýznamnější, bez podrobností, které nemohou být provázeny obrazem a bitevními výjevy, bez map a dokladů. Protože jde o dost obtížný přepis filmu pro rozhlas, byla úprava podrobena několikeré revisi, až z materiálu vznikla montáž nejzávažnějších dialogů, připravujících odvetu sovětské armády, přípravu ofensivy a její průběh. I ze stručných rozkazů a hlášení lze poznat obětavost ruského lidu a vojska. Posluchačům se tak ještě před dokončením filmu dostává přesného obrazu, jak se ve skutečnosti bitva stalingradská odehrála a co způsobilo její úspěch, převratný v dějinách této války. Montáž připravil režisér Mil. Jareš pro Prahu I. dne 24. XI. ve 20.10 h.“

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)