Rozhlasové perličky

Jana z Arku na hranici (1966)

Paul Claudel. Dramatická kantáta, oratorium. Hudba Arthur Honegger. Hraje Státní filharmonie Brno, dirigent Jiří Waldhans, Beseda brněnská, sbormistr Zbyněk Mrkos, Brněnský dětský sbor, sbormistr František Lýsek. Nastudoval Československý rozhlas Brno 14. 1. 1966. Uvedení nezjištěno.


Jana z Arcu na hranici (1964)

Paul Claudel. Dramatická kantáta. Oratorium. Hudba Arthur Honegger. Hraje Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, dirigent Václav Neumann, Pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze, sbormistr Milan Malý, Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu Praha, sbormistr Bohumil Kulínský st. Hudební režie Bohumil Čipera. Natočeno 25. 5. – 27. 6. 1964 ve studiu ČsRo. Premiéra 10. 12. 1968 (Československý […]


Život je kouzelný (196?)

Jiří Melíšek. Monolog. Vypráví Jiřina Bohdalová. Natočeno 196? Pozn.: Zaznělo v pořadu Studio Retro, 12. 12. 2015.


Melodie na odstřel (196?)

Jiří Melíšek. Scénka. Natočeno 196?. Pozn.: Scénka zazněla v pořadu Rádio Retro (ČRo 2 Praha, 12. 12. 2015).


Individuum protozoické (1936)

Josef Skupa. Parodie na tradiční formu rozhlasové přesnášky. Natočeno 1936. Premiéra 1. 4. 1936. Repríza 4. 11. 2015 v rámci pořadu Rádio Retro – příběh vědy. Pozn.: Součást aprílového žertu v rozhlasovém programu.


První směně v novém roce (1955)

Záběry z veřejné estrády pro n. p. Jitex, Písek. Pražský estrádní orchestr řídí O. Matoušek. Připravila M. Turková. Účinkují Otomar Korbelář, A. Zlesák, Stanislav Neumann, Ludmila Stambolieva a další. Natočeno 1955. Premiéra 10. 1. 1955 (Praha I, 20:00 – 21:30 h.).


Velkovévodkyně z Gerolsteinu (1958)

Jacques Offenbach (Le Grande-Duchesse de Gérolstein). Opereta o třech dějstvích. Libreto Henri Meilhac a Ludovic Halévy. Český překlad a rozhlasová úprava Vilda Dubský. Zpívá Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbormistr Jan Kasal, hraje Pražský rozhlasový orchestr, řídí Vlastislav Antonín Vipler. Připravil a uvádí Zbyněk Brabec. Osoby a obsazení: Velkovévodkyně z Gerolsteinu (Milada Šubrtová), Gaston,voják […]


Perly panny Serafinky (1964)

Starosvětský obrázek se zpěvy o 3 dějstvích. Námět Friedrich Hopp (německá fraška). Překlad Josef Kajetán Tyl („Perle, kožíšek a kamna“). Libreto Emanuel Brožík a Jiří Balda.  Rozhlasová úprava Karel Melichar-Skoumal. Hudba Rudolf Piskáček. Zpívá Pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze, sbormistr Miroslav Matějo, hraje Pražský rozhlasový orchestr, řídí Vlastislav Antonín Vipler. Připravil a uvádí Libor Dřevikovský. […]


Voda a vzduch (2014)

Tomáš Hanzlík: Voda a vzduch. Komorní opera inspirovaná životem a dílem sochaře Jakuba Obrovského (1882 – 1949). Hrají Lenka Pulchertová (klavír), Martin Smutný (varhanní pozitiv) a Ensemble Damian. Dirigent Tomáš Hanzlík. Osoby a obsazení: Jakub Obrovský (Martin Ptáček), Božena Škorpilová, 3. kunsthistorik (Markéta Večeřová), maminka, 1. kunsthistorik, dáma (Anna Jelínková), starší bratr, slepec, 2. kunsthistorik, […]


Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici (19??)

Karel Leger. Melodram, op. 6. Hudba Otakar Ostrčil.  Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídí Josef Hrnčíř. Recituje Eva Klepáčová. Natočeno 19?? (25 min.).  Text k dispozici zde. Lit.anonym: Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici, op. 6 – Otakar Ostrčil. In web ČRo, 1. 12. 2008 (článek). – Cit.: Z celkem šesti pokusů Otakara […]