Rozhlasové perličky

Jana z Arcu na hranici (1964)

Paul Claudel. Dramatická kantáta. Oratorium. Hudba Arthur Honegger. Hraje Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, dirigent Václav Neumann, Pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze, sbormistr Milan Malý, Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu Praha, sbormistr Bohumil Kulínský st. Hudební režie Bohumil Čipera. Natočeno 25. 5. – 27. 6. 1964 ve studiu ČsRo. Premiéra 10. 12. 1968 (Československý […]


Život je kouzelný (196?)

Jiří Melíšek. Monolog. Vypráví Jiřina Bohdalová. Natočeno 196? Pozn.: Zaznělo v pořadu Studio Retro, 12. 12. 2015.


Melodie na odstřel (196?)

Jiří Melíšek. Scénka. Natočeno 196?. Pozn.: Scénka zazněla v pořadu Rádio Retro (ČRo 2 Praha, 12. 12. 2015).


Individuum protozoické (1936)

Josef Skupa. Parodie na tradiční formu rozhlasové přesnášky. Natočeno 1936. Premiéra 1. 4. 1936. Repríza 4. 11. 2015 v rámci pořadu Rádio Retro – příběh vědy. Pozn.: Součást aprílového žertu v rozhlasovém programu.


První směně v novém roce (1955)

Záběry z veřejné estrády pro n. p. Jitex, Písek. Pražský estrádní orchestr řídí O. Matoušek. Připravila M. Turková. Účinkují Otomar Korbelář, A. Zlesák, Stanislav Neumann, Ludmila Stambolieva a další. Natočeno 1955. Premiéra 10. 1. 1955 (Praha I, 20:00 – 21:30 h.).


Velkovévodkyně z Gerolsteinu (1958)

Jacques Offenbach (Le Grande-Duchesse de Gérolstein). Opereta o třech dějstvích. Libreto Henri Meilhac a Ludovic Halévy. Český překlad a rozhlasová úprava Vilda Dubský. Zpívá Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze, sbormistr Jan Kasal, hraje Pražský rozhlasový orchestr, řídí Vlastislav Antonín Vipler. Připravil a uvádí Zbyněk Brabec. Osoby a obsazení: Velkovévodkyně z Gerolsteinu (Milada Šubrtová), Gaston,voják […]


Perly panny Serafinky (1964)

Starosvětský obrázek se zpěvy o 3 dějstvích. Námět Friedrich Hopp (německá fraška). Překlad Josef Kajetán Tyl („Perle, kožíšek a kamna“). Libreto Emanuel Brožík a Jiří Balda.  Rozhlasová úprava Karel Melichar-Skoumal. Hudba Rudolf Piskáček. Zpívá Pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze, sbormistr Miroslav Matějo, hraje Pražský rozhlasový orchestr, řídí Vlastislav Antonín Vipler. Připravil a uvádí Libor Dřevikovský. […]


Voda a vzduch (2014)

Tomáš Hanzlík: Voda a vzduch. Komorní opera inspirovaná životem a dílem sochaře Jakuba Obrovského (1882 – 1949). Hrají Lenka Pulchertová (klavír), Martin Smutný (varhanní pozitiv) a Ensemble Damian. Dirigent Tomáš Hanzlík. Osoby a obsazení: Jakub Obrovský (Martin Ptáček), Božena Škorpilová, 3. kunsthistorik (Markéta Večeřová), maminka, 1. kunsthistorik, dáma (Anna Jelínková), starší bratr, slepec, 2. kunsthistorik, […]


Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici (19??)

Karel Leger. Melodram, op. 6. Hudba Otakar Ostrčil.  Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídí Josef Hrnčíř. Recituje Eva Klepáčová. Natočeno 19?? (25 min.).  Text k dispozici zde. Lit.anonym: Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici, op. 6 – Otakar Ostrčil. In web ČRo, 1. 12. 2008 (článek). – Cit.: Z celkem šesti pokusů Otakara […]


Jak stavěli v Kocourkově školu (????)

Eduard Douša. Rozhlasová opera. Hrají Musici de Praga, řídí Libor Mathauser. Osoby a obsazení: vypravěč (Zdeněk Svěrák), recitace (Artur Šviha). Zpívají Karel Berman (bas), Jaroslav Horáček (bas), Miroslav Kopp (tenor), Bohuslav Maršík (bas) a Vladimír Doležal (tenor), Natočeno ????. Repríza 15. 7. 2014 (ČRo D-dur, 23:40 h.) a 1. 8. 2014 (ČRo D-dur, 3:40 h.).