Zpráva o lásce a bloudění donského kozáka Grigorije Melechova podle zaznamenání Michaila Šolochova 1/5 (1970-1971)

Michail Šolochov (Tichý Don). Dramatizace Jaromír Ptáček. Hudba Jiří Smutný. Režie Josef Melč.

Osoby a obsazení: vypravěč (Josef Patočka), Grigorij Melechov (Jan Tříska), Pantělejev Prokofjevič Melechov, statkář, jeho otec (Felix le Breux), Vasilisa Iljinična, jeho žena, Grigorijova matka (Antonie Hegerlíková), Štěpán Astachov (Jiří Vala),  Axinja, jeho žena (Jana Andresíková), její otec (Ilja Prachař), její matka (Zora Jiráková), Axinjin bratr (Jiří Klem), Petr Melechov, Grigorijův bratr, setník (Miroslav Moravec), Jelizaveta (Eva Dudková), Koršunov (František Krahulík), strážmistr (Karel Houska), voják (František Hanus), Mochov, kupec (Oldřich Musil), Grišaka, staříček (František Kovářík), Michail Tomilin, dělostřelec (Josef Větrovec), zpěvák (Ilja Prachař), stařena (Eva Foustková), sedláček (Jiří Němeček), Petr (Václav Bouška), Natalie (Bohumila Dolejšová), její otec (Vladimír Leraus), její matka (Blanka Waleská), první Melechov (Josef Velda), druhý Melechov (Zdeněk Hodr), soudce (Otomar Korbelář), svědci (Milan Mach, Oldřich Velen), Listnickij (Bohumil Švarc), Franja, služebná (Helga Čočková), správcová (Jaroslava Drmlová), hlas (Jiří Pick), správce (Oldřich Lukeš), vozka (Karel Fořt), vojáci (Milan Mach, Alfréd Strejček, Jan Řeřicha, Josef Velda), Darja (Hana Houbová), Prochor (Alfréd Strejček), plukovník (Ladislav Boháč), Jevgenij (Miroslav Masopust), Vitalij (Jiří Klem), Chocholatý (František Hanus), zajatec (Josef Chvalina), vozka (Vladimír Huber), žid (Vladimír Švec), zběhové (Jaroslav Kepka, Miroslav Moravec), voják (Zdeněk Martínek), písař (Miroslav Masopust), lékař (Vlastimil Fišar), velitel (Gustav Opočenský), plukovník (Karel Houska), zásobovatel (Oldřich Musil), stařec (Josef Patočka), sedlák (Jiří Němeček), ošetřovatelka (Bohumila Dolejšová), Bunčuk (Jiří Holý), Darja (Karolina Slunéčková),  mužský chór (Václav Vydra II., František Kovářík, Vladimír Hlavatý), ženský chór (Ludmila Roubíková, Libuše Havelková, Věra Petáková, Vlasta Jelínková, Ludmila Burešová).

Natočeno 25. 9. – 22. 12. 1970 (R 34, R 31) a 8. 3. – 1. 6. 1971 (studio 6).

Pozn.: Původně bylo plánováno dvanáct dílů, natočeno bylo jen pět. Seriál nebyl nikdy odvysílán. Plánované premiéry prvních tří částí: 7. 4., 14. 4. a 21. 4. 1971.

Lit.: Ptáček, Jaromír: Pod širákem rozhlasu III.. In Divadelní noviny 16/2002 (paměti). – Cit.: (…) Režisér Josef Melč připravuje jeho dramatizaci Šolochova Tichého Donu. Proč právě Šolochova, kterého jinak nesnáší? Třeba pro ty hekatomby smrti. Pro chorovod jmen těch, kteří už jenom byli. Během práce se vrací k textům, které ho kdysi dávno ochromily – k Savinkovovu Koni plavému a koni rzivému. Také jedna z těch knih, které se mu teď naléhavě vynořují ze zmatené minulosti. A Josef Melč sám! V mládí se rozhodl putovat po stopách Ježíšových a snad jakýmsi zázrakem i putoval… Každé setkání je znovu a znovu sbližovalo. Nadšení po poslechu. A sprcha z vedení, které rozhodlo, že je pojetí příliš existencionální. Šéf hudební redakce dospěje k názoru, že by měl autor zaplatit náklady natáčení (300 000 Kčs). Nic na tom nemění ani mimořádný výkon Jana Třísky v hlavní roli. Nakonec je záležitost jakoby zapomenuta. Zbývají natočené pásky, které mohou být na příkaz kteréhokoli vedoucího kdykoli smazány. (…)

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)