Polní pošta 1/21 (2013-2015)

Připravil Jiří Kamen a Pavla Horáková. Cyklus rozhlasových dokumentů sestavených na základě válečné korespondence významných i zapomenutých…  Hudební dramaturg Gabriel Gössel.

Natočeno 2013 – 2015. K poslechu zde.

Text in: Kamen, Jiří – Horáková, Pavla: Přišel befel od císaře pána. Polní pošta – příběhy Čechů za první světové války. Praha: Argo, 2015, 272 s. – Cit.: Unikátní kompozice z deníků, pamětí a korespondence českých vojáků z první světové války, doplněná svědectvími jejich příbuzných v zázemí a deníkem novináře Jana Herbena. Hlavní dějový proud knihy tvoří dosud neobjevené osudy devíti vojáků, jejichž příběhy zasahují do několika válečných let na různých frontách. Z jejich osobitého líčení vojenského života se dozvídáme nejen o klíčových událostech jednotlivých válečných let, třeba o sarajevském atentátu, mobilizaci, výcviku, odchodu do pole, důležitých bitvách, zakládání dobrovolných jednotek, vyhlášení Československa, návratu z legií, ale také o stravování na frontě, poznávání cizích kultur, zavádění nových zbraní, zapojení zvířat do válečných operací, o nemocech a zraněních, milostných vztazích ve válečné vřavě, o dezinformační kampani s francouzským zlatem, špionážních aférách a o procesech s velezrádci, budoucími československými politiky. Texty ilustrují autentické fotografie, pohlednice, korespondenční lístky, kresby a reprodukce rukopisů a tištěných dokumentů. Kniha, chronologicky členěná podle válečných roků, navazuje na úspěšný dvacetidílný pořad Polní pošta vysílaný Českým rozhlasem na stanici Vltava v roce 2014, kdy od vypuknutí první světové války uběhlo sto let. (anotace)

Díl první: Psaní na březové kůře aneb Každý dopis má svůj příběh.

Díl druhý: Ráno jsem byl pojednou probuzen…aneb chystá se válka.

Díl třetí: Válka začíná… aneb Pošta z nebe.

Díl čtvrtý: Na frontu…aneb „Vlezli jsme do pověstných haličských močálů…“

Díl pátý: „Copak si přejete? Snad nejdete si pro mne?“ aneb Češi v rakouských věznicích.

Díl šestý: Jiný kraj jiný mrav aneb Mezi jakým národem jsem teď?

Díl sedmý: Obrazy z války aneb „Ráno prudká střelba z děl i strojních pušek…Ústup?“

Díl osmý: Od „Kalendáře 1. Střeleckého pluku Jana Husa na rok 1919″ k brožuře „Na cestu domů mořem“.

Díl devátý: Ženy ve válečném čase aneb Večer přišla k nám hraběnka Hadíková z Vídně jako ošetřovatelka. Starší korpulentní dáma.

Díl desátý: „V továrně na makarony stalo se, že pod tančícími zajatci probořila se podlaha i s hudbou“.

Díl jedenáctý: Vánoce v poli aneb „Vědět dávám, že držíme také ty Boží svátky“.

Díl dvanáctý: Nebýti těchto zrádců, dávno jsme už tu válku vyhráli!“ aneb Haškovské inspirace.

Díl třináctý: „Hrajeme si na světovou válku“ aneb Osudy dětí ve válečných letech.

Díl čtrnáctý: „Ten krajíc mi říkal, doufej, nezahyneš!“ aneb Stravování ve válečných časech

Díl patnáctý: „Předvedení koně poněkud schopní odvedeni všichni“… aneb Zvířata na frontě

Díl šestnáctý: „Byl to yperit, německý vynález, čirý a bez zápachu/ Je to impozantní pohled na obrovské stroje vzduchem kroužící“ aneb Vynálezy zkázy

Díl sedmnáctý: „Kolem nás nekonečné spousty vod“ aneb Čeští vojáci poznávají svět, i ten exotický

Díl osmnáctý: „Pak jsem se pomalu uzdravoval, zatímco jiní kolem mě mřeli“ aneb Zranění a nemoci v letech války

Díl devatenáctý: „V každém vlaku byl průvodčím „americký strýček“, neboť čeští Američané si pro vojáky jeli,“ aneb Příběhy československých legionářů

Díl dvacátý a poslední: Jel jsem nazpět k veliteli a řval jsem: Mír je, mír, mír! aneb Konec války přichází

Díl speciální, jedenadvacátý: Silvestrovská Polní pošta.

Lit.: Kamen, Jiří: Polní pošta – deníky a dopisy z první světové války. In web ČRo 3 Vltava, 9. 7. 2013 (článek s výzvou). – Cit.: Český rozhlas Vltava připravuje na příští rok ke 100. výročí zahájení první světové války cyklus pořadů Polní pošta připravený z dopisů a deníků z období z období 1914-1918, z front, na kterých bojovali vojáci ze zemí Koruny české, a to jak na straně Rakouska-Uherska, tak i tak v řadách československých legií; i ze zázemí, kde zůstali příbuzní vojáků.

Komentované ukázky z dopisů a deníků budeme vysílat v pořadu Víkendová příloha stanice Vltava od června 2014 do června roku 2015. Ke spolupráci pozveme historiky, kteří se zabývají obdobím první světové války.
Vážení posluchači, obracíme se na vás s výzvou, pokud vaše rodina vlastní deníky nebo dopisy vašich předků z období první světové války, o jejich zapůjčení, nejlépe jejich kopií. Tyto dokumenty chceme využít k přípravě pořadů Polní pošty.

Před pěti lety jsme se v souvislosti s přípravou dvoudílného dokumentu Fanda a Lina, kde jsme věnovali příběhům obyvatel Trentina, kteří byli přesídleni v čase první světové války přesídleni do Čech a na Moravu a českých vojáků bojujících na italských frontách, na posluchače obrátili s podobnou ovšem tematicky omezenou výzvou: italské fronta a italští civilisté u nás. Dokument tehdy vyvolal značný ohlas.

Lit.:  Vieweghová, Šárka: Dopisy otvírané po stu letech. In Týdeník Rozhlas, 3. 12. 2013 (článek + rozhovor). – Cit.:  Sotva jsou ještě mezi námi ti, kteří žili v době, kdy si v Sarajevu kulka srbského atentátníka Gavrila Principa našla následníka habsburského trůnu Ferdinanda. Následovaly čtyři roky hrůzného zabíjení na frontách a strádání těch, co zůstali v zázemí. Jedni i druzí zůstávali ve spojení – a v naději – díky fenoménu zvanému polní pošta. Polní pošta je i název nového cyklu, který ke stému výročí počátku první světové války připravuje pro příští rok stanice Vltava, a tím, kdo má velký podíl na jeho vzniku, je i vedoucí její Redakce volné tvorby Jiří Kamen.

* Budete při přípravě Polní pošty skutečně vycházet z autentických dopisů, nebo se jedná o název symbolický?

Nejde o symbol, cyklus je opravdu sestavený z dopisů a deníků z období let 1914 až 1918 z front, na nichž bojovali vojáci ze zemí Koruny české, a to jak na straně Rakouska-Uherska, tak i v řadách legionářských. Polní pošta zahrnuje ovšem i korespondenci na frontu ze zázemí, kde zůstávaly rodiny vojáků.

* Věřili jste vůbec, že nějaké válečné dopisy seženete? Sto let je přece jen sto let…

O tom jsme nepochybovali, jen jsme se báli, aby jich nebylo málo. Ale naštěstí byla skepse zbytečná. Už od prázdnin dostáváme dopisy i deníky, posluchači nám je posílají, nebo dokonce nosí osobně.

* Jak bude Polní pošta koncipována?

Trochu jsme se vymezili vůči konkurenci České televize, která připravuje podobný projekt. Oni ale jdou po stopách lidí, kteří na frontách bojovali, hledají jejich potomky a tímto způsobem rekonstruují historii. My naopak pořad postavíme pouze na autentických výpovědích opatřených minimálním komentářem moderátora nebo historika. Cyklus členíme tematicky, tedy bude se vztahovat třeba k významným bitvám nebo ke stravování v zázemí i na frontě, ale také k literární tvorbě, protože jsme dokonce získali rukopisné sbírky frontových básníků.

* Kdy se cyklus objeví v éteru a kolik dílů plánujete?

V pořadu Víkendová příloha stanice Vltava od června 2014 do června 2015. Ovšem vzhledem k tomu, kolik materiálů dostáváme, je možné prodloužení. I jakási předehra, se kterou počítáme nejspíš příští rok v květnu. Už od prosince budeme na vltavském Facebooku uveřejňovat krátké ukázky z dopisů a deníků, které od posluchačů dostáváme.

***

Pozn.: Také Český rozhlas – Vltava se připojuje svými pořady k připomenutí 100. výročí 1. světové války. Už jsme vysílali první díl šestidílného cyklu o velkých bitvách 1. světové války a za okamžik si budete moci poslechnout první část našeho dalšího cyklu, který jsme nazvali Polní pošta. Jde o kompozici z dopisů a deníků českých vojáků z front první světové války a odpovědí ze zázemí, které nám poskytly naši posluchači, doplněnou v některých dílech o vystoupení odborníka na problematiku, které se budeme věnovat. (anotace)

Máte doma památky na první světovou válku?

Vážení posluchači rozhlasu a čtenáři Týdeníku Rozhlas, obracíme se na vás s prosbou: Pokud vaše rodina vlastní deníky nebo dopisy předků z období první světové války, prosíme o jejich zapůjčení, nejlépe o zapůjčení jejich kopií. Dokumenty budou využity při přípravě pořadů cyklu Polní pošta. Můžete je posílat na adresu Českého rozhlasu k rukám redaktora Polní pošty Jiřího Kamena.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Dobrý den. Jsem vnučka Václava Fína, vojáka první světové války. Bohužel, nemám k dispozici žádné jeho dopisy, neboť při prvním útoku na východní frontě s několika kamarády zahodili pušky a nechali se zajmout. Nebudu přece zabíjet lidi, znělo jeho pozdější vysvětlení. Měl doma malé hospodářství, ženu a malého syna. Celou válku pak pracoval jako zajatec u ruských sedláků za příšerných podmínek. Čili-znám jen jeho vyprávění, spíš převyprávění jeho ženy, on sám o tom moc nechtěl mluvit. Jeho návrat domů byl dost komplikovaný, byl nezvěstný a nic nezjistil ani Červený kříž. Měli byste o to povídání zájem?

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)