Vlasta Dvořáčková (* 1924)

Rozená Hospesová. Básnířka, překladatelka z polštiny, němčiny a angličtiny, za jazykové spolupráce z bulharštiny.

Narodila se 27. 2. 1924 ve městě Žďár (dnes Žďár nad Sázavou). Po maturitě (1943) na reálném gymnáziu v Havlíčkově Brodě byla dva roky zaměstnána jako písařka u Okresního spolku zemědělství a lesnictví v Novém Městě na Moravě. 1945-49 studovala češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; titul PhDr. získala 1952 prací František Kvapil, básník a překladatel. 1950 nastoupila jako jazyková redaktorka do nakladatelství Práce, 1952-54 byla redaktorkou polské literatury ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (od 1966 Odeon), kam se po letech strávených ve svobodném povolání 1965 vrátila a kde pak setrvala až do odchodu do důchodu 1979; redigovala díla literatury anglické, německé a zejména polské.

Autorka básnických sbírek (Větrný den, 1957, Jen galerie, 1959, Čistá řeka, 1962, Mezi chodci, 1962, Nechat odjet prám, 1968, pro děti Uletělo čapí pero, 1969, Chyťte si skřítka, 1969) a dramatizací. Překládá hlavně z polštiny (nejvýznamnější jsou překlady soudobých polských básníků), prózu také z angličtiny (hlavně detektivky v 90. letech) a němčiny, za spolupráce jazykových odborníků bulharskou poezii.

Autorka rozhlasových her Špička jehly, 1975, Zelený svět, 1977, Ctnost české šlechtičny, 1980, Kyselé jablko, 1982, Zvláštní nota, 1984.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)