Stín Otce 1/38 (2007)

Jan Dobraczyński. Příběh o Josefovi z Nazaretu. Překlad Marie Havránková. Pro vysílání připravila Marie Blažková. Režie Zuzana Petlanová.

Účinkuje Václav Baur.

Natočeno v roce 2007 (Radio Proglas, 38x 25 min.). Vydalo Nakladatelství Paulínky (celková délka 12 hodin 44 minut).

Ukázka k poslechu zde.

Pozn.: Román vypráví životní příběh Kristova pěstouna, sv. Josefa. Autor se pokouší na základě biblických pramenů a dochovaných literárních materiálů rekonstruovat kulturní a historické pozadí, na němž se světcův život odehrává. Zachycuje nesnáze rodinného prostředí, napjatou atmosféru, v níž Židé očekávali příchod Mesiáše, ale i politické události, intriky a zločiny na dvoře Heroda Velikého.

JAN DOBRACZYŃSKI se narodil ve Varšavě 20. dubna 1910. Od roku 1933 psal pro katolický tisk. Zúčastnil se bojů v roce 1939. Působil v odbojovém hnutí a podílel se na Varšavském povstání za druhé světové války. Byl Němci zajat a vězněn v koncentračním táboře. Řada Dobraczyńského děl (románů, dramat, esejů) byla přeložena do několika světových jazyků. Získal řadu literárních ocenění.

Obsah:

01. Návštěva v Betlémě.
02. V Zachariášově domě.
03. Král Herodes Veliký.
04. Cestou do Nazareta.
05. Přepadení karavany.
06. U studny.
07. Miriam.
08. Rozhodnutí.
09. Tajemství.
10. Stařec Simeon.
11. Navštívení.
12. Návrat Miriam.
13. Josefovo ano.
14. Spiknutí v královském paláci.
15. Společný život.
16. Znovu do Betléma.
17. Kdo se má narodit?
18. Konečně u cíle.
19. Přijetí v rodné vesnici.
20. Narození Ježíše.
21. První dny s dítětem.
22. V jeruzalémském chrámu.
23. Herodova muka a návštěva z východu.
24. Herodes a farizeové.
25. Pod betlémskou hvězdou.
26. Andělská varování.
27. Na útěku.
28. Kruté rozhodnutí krále Heroda.
29. V Aškalonu.
30. Opět na cestě.
31. Nebezpečí.
32. Vojáci.
33. V zemi Gosen.
34. Betánie.
35. Zpátky v Nazaretu.
36. Pascha v Jeruzalémě.
37. Ztracené dítě.
38. Moje místo je v domu Otce.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)