Berlín 1936 1/10 (2018)

Oliver Hilmes. Četba na pokračování. Překlad Tomáš Dimter. Připravil Tomáš Sedláček. Dramaturgie Alena Blažejovská. Režie Hana Kovaříková.

Účinkují Michal Isteník a Barbora Goldmannová.

Nastudovalo Brno v roce 2018. Premiéra 1. dílu 7. 6. 2018 (ČRo Plus, 23:33 h) v cyklu Radiokniha.

Pozn.: V srpnu 1936 se v Berlíně konaly olympijské hry. Atmosféru města, kde se setkali nejlepší sportovci, diplomaté i nacističtí pohlaváři, líčí v knize Berlín 1936 historik Oliver Hilmes. Fascinující a zároveň mrazivé příběhy, jež se odehrály během Hitlerovy olympiády. (anotace)

Lit.: Sedláček, Tomáš: Šestnáct dnů Hitlerovy olympiády. In Týdeník Rozhlas, červen 2018 (článek).Sedláček, Tomáš - Šestnáct dnů Hitlerovy olympiády. In Týdeník Rozhlas, červen 2018 (článek).

Lit.: Sedláček, Tomáš: Oliver Hilmes: Berlín 1936. Šestnáct srpnových dnů. In web ČRo Plus, 7. červen 2018 (článek). – Cit.:

Rok 1936 byl v Evropě bohatý na zlé události spojené s nacistickým Německem. V březnu Hitlerova vojska vstoupila bez jakéhokoli odporu do demilitarizovaného Porýní, čímž porušila Versailleskou smlouvu, v červenci vypukla občanská válka ve Španělsku, v níž pučisty podporovaly Itálie a Německo.

Už 15. září 1935 schválilo Německo norimberské zákony, stanovující rasovou nerovnost mezi občany, kultura a denní tisk jsou jednotně „usměrněny“, Německo nepokrytě zbrojí – a přesto se ve dnech 1. – 16. srpna v Berlíně uskuteční 11. olympijské hry – sportovní a společenská akce mezinárodního rozsahu a významu, navazující na tradice starořeckých her, během nichž končily veškeré války.

Lesk a sláva těch šestnácti dní umožnily Hitlerovu Německu zakrýt, že po celé zemi jsou rozesety stovky mučíren pro odpůrce režimu, že zrovna v srpnu vzniká nedaleko Berlína koncentrační tábor Sachsenhausen, že němečtí občané židovského původu jsou cílevědomě odstraňováni z veřejného života a že ti, kdo nemají čistý rasový původ a dosud jsou veřejně činní, zanedlouho ve svých funkcích skončí. Nacistický olympijský Berlín dával najevo, že Německo je moderní, organizačně nesmírně výkonný stát, a že myšlenky míru mu nejsou cizí. Bylo to ovšem (co se míru týče) pouhé zdání.

Jak se něco takového mohlo nacistům podařit? O tom vypráví dokumentární kniha německého historika a zavedeného autora faktografické literatury Olivera Hilmese (nar. 1971) Berlín 1936. Autor se opírá o důkladně prostudované prameny (jen seznam odkazů a sekundární literatury má 21 stran drobného tisku) a o výjimečnou schopnost v krátkých sekvencích vylíčit podstatu událostí.

Hrdiny jeho knihy jsou nacistický olympijský Berlín jako celek, jeho sportoviště i lesklý svět nacistických špiček a šeré kuloáry, diplomaté, vyrovnané řady vlajek a uniforem, stejně jako berlínský polosvět a jeho hybatelé, herci, spisovatelé a nakladatelé, ale i berlínští občané z úplného dna, kteří končí v pitevnách ústavu soudního lékařství.

Závratné vyprávěcí tempo a faktografickou přesnost zvyšují dobové předpovědi počasí, policejní hlášení i pokyny Říšské tiskové služby; vše v lehce ironickém nadhledu, neboť mezi návštěvníky olympijského Berlína nebylo v roce 1936 mnoho těch, kdo prohlédli „nádherný svět zdání“, vytvořený nacistickou propagandou.

K těm vnímavějším patřil např. americký bestsellerista Thomas Clayton Wolfe, jenž po úspěchu svého románu K domovu pohleď, anděli mezi německými čtenáři přijel do Berlína podpořit v čase olympiády německý překlad své další knihy O čase a proudu. Jeho fyzicky nepřehlédnutelná postava a těžké prohlédnutí tvoří jakýsi spojující epický prvek Hilmesova obrazu 16 dnů berlínských olympijských her.

Desetidílnou četbu z díla Olivera Hilmese Berlín 1936 v překladu Tomáše Dimtera pro Radioknihu připravil Tomáš Sedláček a v brněnském rozhlasovém studiu ji s Michalem Isteníkem a Barborou Goldmannovou nastudovala režisérka Hana Kovaříková v roce 2018.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)