Rok v dopisech (2005 – 2006)

Připravila Bronislava Janečková. Čtou a o dopisech hovoří Jiří Dvořák, Jan Vlasák, David Švehlík, Vanda Hybnerová, Tomáš Černý, Hana Kofránková, Libuše Šafránková, Bořivoj Navrátil, Ludvík Vaculík, Slávka Peroutková, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer, Ilja Racek, Pavel Rímský, Jiří Ješ, Jiří Štěpnička, Jiří Ornest, Taťjana Medvecká, Boris Rösner, Pavel Soukup, Antonie Hegerlíková, Rudolf Pellar, Jan Novotný, Pavel Rímský (?), Igor Bareš, Lucie Pernetová a další.

Pořad ke stažení

1. ledna 1856. Antonie Kavalírová píše dceři. (14min.)

2. ledna 1906. Josef Aleš-Lyžec píše synovi.

3. ledna 1875. Alois Jirásek píše Mikoláši Alšovi. (10min.)

4. ledna 1857. Božena Němcová píše synu Karlovi. (10min.)

5. ledna 1895 a 1916. Karel Stanislav Sokol a Alois Rašín píší z vězení. (10min.)

6. ledna 1945. Antonie a Josef Liškovi píší z pankrácké věznice. (10min.)

7. ledna 1855. Karel Purkyně píše otci. (9min.)

8. ledna 1825. Jiří Palacký píše synovi Františkovi. (10min.)

9. ledna 1853. František Ladislav Rieger píše Marii Palacké do Nizzy. (10min.)

10. ledna 1907. Bohumil Kubišta píše z Itálie strýci. (10min.)

11. ledna 1968. Ota Pavel píše bratru Hugovi. (10min.)

12. ledna 1594. Dcera Pana Vojtěcha Pětipeského píše otci do pole. (10min.)

13. ledna 1919. Reiner Maria Rilke píše Lu Andreas – Salomé. (10min.)

14. ledna 1754. Pater Martin Schweyena píše profesoru Janu Haidenovi. (9min.)

15. ledna 1891. Otokar Březina píše Anně Pammrové. (10min.)

16. ledna 1844. Karel Havlíček Borovský píše Janu Zapovi z Moskvy. (10 min.)

17. ledna 1831 a 1845. F.L.Čelakovský píše svým blízkým. (10 min.)

18. ledna 1620. List nejvyšších českých úředníků Moravanům. (10 min.)

19.ledna 1905. Karel Čapek píše sestře při hodině řečtiny. (10min.)

20. ledna 1916 až 1918. Fráňa Šrámek píše z fronty své ženě. (10min.)

21. ledna 1903 a 1908. Gustav Mahler píše z Wiesbadenu a z New Yorku. (9min.)

22. ledna 1957. Josef Šíma píše z Paříže Františku Dvořákovi. (10min.)

23. ledna 1846. Fany Widenhofferová píše Karlu Havlíčku Borovskému. (10min.)

24. ledna 1910. Malíř Jindřich Prucha píše domů z vojny. (10 min.)

25. ledna 1921. Milena Jesenská píše Maxi Brodovi. (10min.)

26. ledna 1938 a 1965. Jiří Voskovec píše z Ameriky své rodině. (10min.)

27. ledna 1856. Houslařský mistr Věnceslav Metelka píše svému synu
Václavovi. (10min.)

28. ledna 1599 a 1611. Dopisy Rady Kutnohorské. (9min.)

29. ledna 1879. Zdena Braunerová píše Antonínu Chitussimu. (10min.)

30. ledna 1910 a 1920. Otto Gutfreund píše z Paříže. (10min.)

31. ledna 1859. Vítězslav Hálek píše Dorotce Horáčkové. (10min.)

1. února 1878. Eliška Krásnohorská píše Bedřichu Smetanovi. (10min.)

2. února 1871 a 1874. Karel Sabina píše své dceři Eufrozině. (10min.)

3. února 1880. Leoš Janáček píše z Lipska Zdence Schulzové. (10min.)

4. února 1890. Tereza Nováková píše Karolině Světlé. (9min.)

5. února 1931. Josef Kocourek píše své dívce Aťce z Arnau. (10min.)

6. února 1752. Vilém Obstzierer píše z misie v Číně. (10min.)

7. února 1450. Paní Perchta píše svému otci Oldřichovi z Rožmberka. (10min.)

8. února 1911. Jarmila Pospíšilová píše Josefu Čapkovi do Paříže. (10min.)

9. února 1909. Antonín Slavíček píše svému příteli Augustu Švagrovskému. (10min.)

10. února 1910. Antonín Zeman píše svému vnukovi Kamilovi. (10min.)

11. února 1649. Jan Ámos Komenský píše bratru Sekuriovi. (9min.)

12. února 1846. Jaroslav Čech píše Stanko Vrazovi. (10min.)

13. února 1915. Kadet B.P. píše z ruské fronty. (10min.)

14. února 1932. František Tichý píše Oldřichu Vrbovcovi z Paříže. (10min.)

15. února 1814. Kněžna Vilemína Zaháňská píše Klemensovi Metternichovi. (10min.)

16. února 1938. Jiří Orten píše mamince. (13min.)

17. února 1873. Václav Markalous píše své milé Bohumile a jejímu otci. (10min.)

18. února 1886. Zdenka Šemberová píše T.G.Masarykovi. (9min.)

19. února 1940. Milena Jesenská píše z pankrácké věznice. (10min.)

20. února 1869. J.V.Sládek píše svému příteli z Ameriky. (10min.)

21. února 1559. Hejtman Šťastný z Pleší píše svému pánovi Jáchymovi z Jindřichova Hradce. (10min.)

22. února 1873. Jaroslav Vrchlický píše svému spolužákovi Martínkovi. (10min.)

23. února 1646. Humprecht Jan Černín píše z Říma matce Zuzaně Černínové. (13min.)

24. února 1895. Zdenka Braunerová píše Aloisu Mrštíkovi. (10min.)

25. února 1933. Josef Mach píše Jaromíru Johnovi. (9min.)

26. února 1945. Jan Čep píše Janu Zahradníčkovi. (10min.)

27. února 1857. Božena Němcová píše Václavu Bendlovi. (11min.)

29. února 1873. Cestovatel Čeněk Paclt píše z Afriky. (10min.) – Vysíláno 28. 2. 2006.

1. března 1909. Ema Destinnová píše z New Yorku svému otci. (10min.)

2. března 1819. František Palacký píše Josefu Jungmannovi. (10min.)

3. března 1880. Kamila Schönfeldová píše Antalu Staškovi. (10min.)

4. března 1914. Ludmila Hegenbartová píše Jindřichu Pruchovi (9min.)

5. března 1856. Josef Mánes píše hraběti Silva-Taroucovi. (10min.)

6. března 1591. Kněz Václav Hrdesius Brodský si stěžuje radě kutnohorské. (10min.)

7. března 1945. Věra Diamantová píše rodičům z Anglie. (10min.)

8. března 1908. Rudolf Těsnohlídek píše Michalu Káchovi. (10min.)

9. března 1916. Charlotta Masaryková píše dceři Alici do vězení. (10min.)

10. března 1846. Josef Vladimír Pelikán píše profesoru Chmelovi. (10min.)

11. března 1832. Josef Josefovič Jungmann píše Antonínu Markovi. (9min.)

12. března 1966.František Svoboda z Lovosic píše do Československého rozhlasu. (10min.)

13. března 1815. František Václav Hek píše svému synovi Františkovi Adamovi do Berlína. (10min.)

14. března 1679. Martin Rychlík píše sličné Dorotce. (10min.)

15. března 1891 a 1927. Josef Aleš píše tetě a synovi. (10min.)

16. března 1846 a 1898. Dr. Held a Dr. Jireček píší svým blízkým. (10min.)

17. března 1587. Kutnohorští konšelé kritizují bakaláře. (10min.)

18. března 1848. Tři dopisy z revolučních dnů. (9min.)

19. března 1939. Jiří Orten píše své mamince. (10min.)

20. března 1924. Milena Jesenská píše Dr. Karlu Hochovi. (10min.)

21. března 1880. Anonym Americkému klubu dam. (10min.)

22. března 1905. Karel Čapek píše Anielce. (10min.)

23. března 1848. František Ladislav Rieger píše z Itálie. (10min.)

24. března 1925. František Halas píše z Paříže Bedřichovi a Jaroslavě Václavkovým. (10min.)

25. března 1886. E. K. Liška píše z Itálie J. Vrchlickému. (9min.)

26. března 1843. Dr. Karel Amerling píše Františku Ladislavu Čelakovskému. (10min.)

27. března 1520. Vilém z Pernštejna píše Ludvíkovi Jagellonskému, králi Českému a Uherskému. (10min.)

28. března 1872. Anna Cardová píše sestrám z pohřbu. (10min.)

29. března 1914. Dr. Theobald Held píše svému bratrovi do Ruska. (10min.)

30. března 1889. Tereza Nováková píše Karolině Světlé. (10min.)

31. března 1878. Josef Jiránek píše z Charkova Bedřichu Smetanovi. (10min.)

1. dubna 1423. Jan Žižka svolává své věrné. (9min.)

2. dubna 1629. Reformační komise nařizuje reformaci poddaných. (10min.)

3. dubna 1913. Franz Kafka píše Maxi Brodovi.

4. dubna 1907. Josef Uher píše Emilce z Ameriky. (10min.)

5. dubna 1982. Erazim Kohák píše z New Hampshire. (10min.)

6. dubna 1942. Ruth Kohnová píše před transportem příbuzným. (10min.)

7. dubna 1889. Jan Neruda Zdeně Šemberové. (10min.)

8. dubna 1907. Jaroslav Vrchlický píše Marii Volfové. (9min.)

9. dubna 1943. Karel Poláček píše Doře Vaňkové. (10min.)

10. dubna 1849. Vilém Dušan Lambl píše bratru Jaroslavovi z Černé Hory. (10min.)

11. dubna 1913. Josef Čapek píše Jarmile Pospíšilové do Paříže. (10min.)

12. dubna 1841. Josef Kajetán Tyl píše neznámé K.N. (10min.)

13. dubna 1848. Dr. Josef Frič píše sestře Antonii Čelakovské a jejímu manželovi Ladislavu Čelakovskému. (10min.)

14. dubna 1943. Miroslav Bednář píše z totálního nasazení v Německu. (10min.)

15. dubna 1904. Rainer Maria Rilke píše Lou Andreas – Salomé. (9min.)

16. dubna 1845. Antonie Čelakovská píše Karolině Staňkové. (10min.)

17. dubna 1899. Adolf Heyduk píše Zdeňku Fibichovi. (10min.)

18. dubna 1926. Jaroslav Durych píše Karlu Čapkovi. (10min.)

19. dubna 1872. Konstantin Jireček píše svému strýci. (10min.)

20. dubna 1958. Růžena Vacková píše z věznice svým synovcům. (10min.)

21. dubna 1733. Misionář Antonín Xaver Malínský píše z ostrova Negros. (10min.)

22. dubna 1955. Jan Sova píše z věznice rodině. (9min.)

23. dubna 1645. Sylvie Černínová píše manželovi Heřmanovi. (10min.)

24. dubna 1942. Olga Slováčková píše sestře Jaroslavě. Připravila Bronislava Janečková. (10min.)

25. dubna 1904 a 1907. Antonín Slavíček píše Augustu Švagrovskému. (10min.)

26. dubna 1872. Josefa Sabinová píše spolku Svatobor. (10min.)

27. dubna 1844, 1845 a 1851. Karel Havlíček Borovský píše z Moskvy, z Prahy a z Kutné Hory. (10min.)

28. dubna 1993 a 1994. Madla Vaculíková píše Jiřímu Kolářovi. (10min.)

29. dubna 1917. Josef Hora píše Zdeně Janouškové. (9min.)

30. dubna 1909. Bohumil Kubišta píše svému strýci z Paříže. (10min.)

1. května. Tři dopisy o lásce. (10min.)

2. května 1851. Jan Ivan Helcelet píše Hynku Hanušovi a Boženě Němcové. (10min.)

3. května 1865. Vítězslav Hálek píše Dorotce z Benátek. (10min.)

4. května 1895. Karel Stanislav Sokol píše rodině z věznice. (10min.)

5. května 1580. Petr Vok píše své manželce Kateřině z Ludanic. (10min.)

6. května 1943. MUDr. Boris Jachnin píše z Terezína. (9min.)

7. května 1652. Zuzana Černínová píše svému synovi Humprechtovi. (10min.)

8. května 1946. Růžena Neufeldová píše panu učiteli. (10min.)

9. května 1922. Jiří Wolker píše z Bašky rodičům. (10min.)

10. května 1893. Otokar Březina píše Anně Pammrové. (10min.)

11. května 1882. Josef Václav Myslbek píše Vojtěchu Hynaisovi do Paříže. (10min.)

12. května 1969 a 1972. Ludvík Vaculík píše Ivanu Kadlečíkovi. (10min.)

13. května 1836. František Ladislav Čelakovský a Karel Hynek Mácha píší přátelům. (9min.)

14. května 1864. Jan Neruda píše Terezii Macháčkové. (10min.)

15. května 1923. Karel Čapek píše z Neapole Olze Scheinpflugové. (10min.)

16. května 1943. Marta Richterová posílá své sestřenici Hedě moták ze židovského ghetta v Rize. (10min.)

17. května 1895. Jiřina Wachsmannová píše otci z Vilniusu. (10min.)

18. května 1885. Antonín Dvořák píše nakladateli Simrockovi. (10min.)

19. května 1891. Jaroslav Kvapil píše Haně Kubešové. (10min.)

20. května 1809. Václav Kliment Klicpera píše z Prahy rodičům. (9min.)

21. května 1867. František Ladislav Rieger píše z Petrohradu své manželce. (10min.)

22. května 1913. Jindřich Prucha píše sestře Vojslavě. Připravila Bronislava Janečková. (10min.)

23. května 1613. Václav Textorius Kralodvorský píše stížnost konšelům. (10min.)

24. května 1856 a 1870. Josef Mánes píše z Vídně a z Říma. (10min.)

25. května 1945. Jana Schulmannová píše manželovi Janovi. (10min.)

26. května 1944. Jaroslav Suchomel píše před popravou své rodině. (10min.)

27. května 1450. Jiří z Poděbrad píše panu Oldřichovi z Rožmberka. (9min.)

28. května 1928. Dr. Václav Vojtěch píše z cesty na jižní pól. (10min.)

29. května 1824. Dr. Theobald Held píše státnímu radovi Hufellandovi.(10min.)

30. května 1860. Josef Němec píše synu Karlovi. (10min.)

31. května 1915. Václav Hrdlička píše své ženě. (10min.)

1. června 1945. Toho dne si vyměnili dopisy Jan Čep a Jan Zahradníček. (10min.)

2. června 1939 a 1955. František Kocourek a Anna Hostomská píší svým posluchačům. (10min.)

3. června 1940. Jiří Voskovec píše z Clevelandu bratrovi Václavovi. (9min.)

4. června 1939. Karel Veselý píše svému synovi Rudolfovi. (10min.)

5. června 1860. Karel Němec píše otci. (10min.)

6. června 1927. Kondolenční listy k úmrtí sochaře Otty Gutfreunda. (10min.)

7. června 1945. Vilém Süssland píše Ili o pochodu smrti. (10min.)

8. června 1836. Karel Hynek Mácha píše přátelům. (10min.)

9. června 1960. Růžena Vacková píše z věznice své rodině. (10min.)

10. června 1507. List obce Plzeňské o velkém požáru ve městě. (9min.)

11. června 1647. Jan Amos Komenský píše z Elblagu lordu Herbertovi z Cherbury. (10min.)

12. června 1921. Max Brod píše svému příteli Franzi Kafkovi do Vysokých Tater. (10min.)

13. června 1848. Katynka Krákorová píše Dušanu Vilémovi Lamblovi. (10min.)

14. června 1886 a 1890. Vilém Dušan Lambl píše svému bratrovi Baptistovi. (10min.)

15. června 1577. Dopis Jakuba Krčína z Jelčan Vilémovi z Rožmberka, v němž ho informuje o svém zranění panem Čejkovským. (10min.)

16. června 1848. Doktor Václav Staněk píše z revoluční Prahy Františku Ladislavu Čelakovskému. (10min.)

17. června 1946. Bohuslav Laštovička píše Jiřímu Ješovi. (9min.)

18. června 1871 a 1993. Dopisy neznámých a osamělých. (10min.)

19. června 1877. Tomáš Masaryk píše Zdeně Šemberové. (10min.)

20. června 1849. František Zeman píše ze Lvova otci. (10min.)

21. června 1923. Zdena Wolkerová píše z Tarajky manželovi. (10min.)

22. června 1415. Mistr Jan Hus píše z Kostnice přátelům. (10min.)

23. června 1923. Karel Teige píše Emě Linhartové do Paříže. (10min.)

24. června 1897. František Ladislav Rieger píše z letního sídla v Malči svému synovi Bohušovi. (9min.)

25. června 1959. Odbor pro školství a kulturu v Mnichově Hradišti zamítá žádost Stanislavy Šubrtové o učitelské místo. (10min.)

26. června 1860. Jan Neruda píše Anně Holinové. (10min.)

27. června 1950. Poslední dopis Milady Horákové napsaný v cele smrti. (10min.)

28. června mezi rokem 1812 až 1820. Magdalena Dobromila Rettigová píše Františku Dominikovi Kinskému. (10min.)

29. června 1866. Otýlie Malá píše z Vídně svému otci a snoubenci. (10min.)

30. června 1929. Jiří Malý píše z Aljašky profesorovi Jindřichu Matiegkovi. (10min.)

1. července 1927. Josef Suk píše svému příteli Hugo Boettingerovi. (10min.)

2. července 1948. Martin Kloubec píše Václavu Klimentu Klicperovi. (10min.)

3. července 1904. František Černý píše z Omahy. (10min.)

4. července 1940. Jiří Orten píše Věře Fingerové. (10min.)

5. července 1968. Josef Urválek píše justiční komisi. (10min.)

6. července 1936. Václav Růžička píše rodině spolubojovníka. (10min.)

7. července 1977. Dopisy Jiřího Voskovce Jana Wericha. (10min.)

8. července 1918. Jaroslav Havlíček píše své budoucí ženě Marii. (9min.)

9. července 1605. Vilém starší z Konecchlumí píše Kutnohorským radním. (10min.)

10. července 1908. Jarmila Mayerová píše Jaroslavu Haškovi. (13min.)

11. července 1949. František Halas píše ministrovi Václavu Kopeckému. (10min.)

12. července 1953. Anna Sovová píše svému synovi do věznice. (10min.)

13. červenec 1925. Julius Fučík píše ze zámku Opočno Marii Vaníčkové. (10min.)

14. července 1877. Josef Tulka píše Augustě Brzorádové. (10min.)

15. červenec 1790. Jakub Jan Ryba píše Městské radě v Rožmitále pod Třemšínem. (9min.)

16. července 1908. Jaroslav Hašek píše Jarmile Mayerové. (10min.)

17. července 1895. Vilém Mrštík píše Zdeně Braunerové. (10min.)

18. července 1867. Josef Bozděch píše Václavu Smitovi. (10min.)

19. července 1865. Vítězslav Hálek píše z Cařihradu Dorotce. (10min.)

20. července 1895. Karel Vejrych píše ze zámku Košťany svým rodičům. (10min.)

21. července 1944. Miroslav Ivanov píše Haně Burešové. (10min.)

22. červenec 1955. Jan Sova píše z věznice matce. (9min.)

23. července 1966. Doktor Jaroslav Sedláček píše z Afrického Lambaréne. (10min.)

24. července 1879. Dr. Miroslav Tyrš píše radním v Čáslavi. Připravila Bronislava Janečková. (10min.)

25. července 1921. Fráňa Šrámek píše Milce. (10min.)

26. července 1911. Ludmila Vrchlická píše manželovi. (10min.)

27. července 1917. Dopisy o nedostatku v čase války. (10min.)

28. července 1914. František Novák píše své ženě Marii do Vejsonína. (10min.)

29. července 1969. Přemysl Pitter píše Miroslavu Matoušovi. (9min.)

30.července 1950. Václav Černý a František Hrubín si píší z dovolené. (10min.)

31. července 1877. Mikoláš Aleš píše Marině, své nastávající. (10min.)

1. srpna 1892. Anna Cardová píše sestře Babetě. (10min.)

2. srpna 1820. Pavel Josef Šafařík píše z Nového sadu Františkovi Palackému. (10min.)

3. srpna 1914. František Dus píše rodičům. (10min.)

4. srpna 1905. Karel Schwarz píše příteli Josefu Šmucarovi. (10min.)

5. srpna 1935. Petr Bezruč píše Martě Kristové. (9min.)

6. srpna 1939. Karel Diamant píše dceři Věře do Anglie. (10min.)

7. srpna 1905. Josef Mayer píše řediteli Uměleckoprůmyslového muzea (10min.)

8. srpna 1934. Vzájemné dopisy Simonetty Buonaccini a F. X. Šaldy. (10min.)

9. srpna 1938. Bohuš Konvička píše domů z lodi Normandia. (10min.)

10. srpna 1924. František Vojtek píše z Jižní Ameriky rodičům. (10min.)

11. srpna 1972. Marta Vaňková píše do rozhlasu. (10min.)

12. srpna 1945. Eduard Bass píše otevřený dopis do novin. (9min.)

13. srpna 1860. Josef Metelka píše svému otci Věnceslavu Metelkovi. (10min.)

14. srpna 1905. Rudolf Těsnohlídek píše z Norska svým rodičům. (14min.)

15. srpna 1949. Zdeněk Bár píše Borisi Celovskému. (10min.)

16. srpna 1501. List krále Vladislava II. Jagellonského obyvatelům plzeňského kraje. (10min.)

17. srpna 1442. Anna – manželka Jana Šilhavého – píše paní Kateřině do kláštera. (10min.)

18. srpna 1817. Jan Benedikti píše Františku Palackému. (10min.)

19. srpna 1885. Antonín Dvořák píše Jindřichu Geislerovi. (9min.)

20. srpna 1963. Básník Zbyněk Havlíček píše své lásce Evě Prusíkové. (10min.)

21. srpna 1940 a 1956. Jiří Voskovec a Jan Werich píší z cest. (10min.)

22. srpna 1846. Václav Kliment Klicpera píše manželce Nynce. (10min.)

23. srpna 1626. Polyxena Lobkovicová píše manželovi Zdeňku Vojtěchovi z Lobkovic. (10min.)

24. srpna 1968. Jiří Lopour píše z vojny své ženě Jarmile. (10min.)

25. srpna 1885. Josef Linek píše Vilemíně Brejchové. (10min.)

26. srpna 1903. Antonín Slavíček píše Františku Markovi a Jaroslavu Gollovi. (9min.)

27. srpna 1821. Datum tragedie, o které píše Václav Smita svému synovi Aloisovi. (10min.)

28. srpna 1895. Ema Kittlová píše Martinu Fričovi. (10min.)

29. srpna 1942. Oldřich Hlaváč píše své ženě po rozsudku k trestu smrti. (10min.)

30. srpna 1914. Ela Bozděchová píše přátelům. (10min.)

31. srpna 1845. Amálie Mánesová píše bratru Josefovi. (10min.)

1. září 1656. Jan Amos Komenský píše Jiřímu Filipu Härsdorfferovi. (10min.)

2. září 1914. Ludmila Hegenbartová píše Jindřichu Pruchovi na frontu. (9min.)

3. září 1933. Jan Masaryk píše Evě Kröschlové – Schürerové. (10min.)

4. září 1955. Pavel Eisner píše Jiřímu Ješovi. Připravila Bronislava Janečková. (10min.)

5. září 1881. Eliška Krásnohorská píše doktoru Karlu Mattušovi do Mladé Boleslavi. (10min.)

6. září 1849. Doktor Adolf Pinkas píše Karlu Havlíčkovi. (10min.)

7. září 1846. Josef Václav Frič píše svému švagrovi MUDr. Václavu Staňkovi. (10min.)

8. září 1715. Jakub Rímar píše o odchodu z Káhiry do habešských misií. (10min.)

9. září 1946. Bohuslav Martinů píše rodině do Poličky. (9min.)

10. září 1944. Josef Burget píše z Drážďanské věznice svému bratrovi. (10min.)

11. září 1644. Hraběnka Sylvie Černínová píše svému muži. (10min.)

12. září 1852. Johanna Mužáková píše Boženě Němcové. (10min.)

13. září 1862. Karolina Světlá píše Janu Nerudovi. (10min.)

14. září 1904. Josef Aleš píše svému synovi Josefu Váchalovi. (10min.)

15. září 1922. Edvard Beneš píše ze Ženevy své ženě Haně. (10min.)

16. září 1980. Růžena Holnová píše Jiřímu Bednářovi. (9min.)

17. září 1940. Adolf Hoffmeister píše Voskovcovi a Werichovi. (10min.)

18. září 1959. František Hrubín píše básníkovi a duchovnímu Miroslavu Matoušovi. (10min.)

19. září 1980. Zdeňka Pavlousková píše Jaroslavu Seifertovi. (10min.)

20. září 1852. Josef Mánes píše Augustu Silva-Taroucovi. (10min.)

21. září 1937. Jaroslav Šimsa píše své ženě Marii. (10min.)

22. září 1828. Vzájemné dopisy Jana Evangelisty Purkyně a jeho ženy Julie. (10min.)

23. září 1856. Božena Němcová píše synu Karlovi. (9min.)

24. září 1988. Riva Krieglová píše příbuzným do Ameriky. (10min.)

25. září 1938. Jaroslav Ježek píše sopranistce Ludmile Ledererové. (10min.)

26. září 2001. Karel P. píše z věznice paní Evě. (10min.)

27. září 1928. Tomáš Garrigue Masaryk píše Oldřišce Sedlmayerové. (10min.)

28. září 1651. Hejtman Zbirovský Jan Kolenec píše Komoře české. (10min.)

29. září 1843. Terezie Girglová píše Karlu Havlíčkovi. (10min.)

30. září 1815. František Hek z Dobrušky píše synovi do Berlína. (9min.)

1. října 1851. Julie Havlíčková píše své tchýni. (10min.)

9. října 1836. Karel Hynek Mácha píše příteli Eduardu Hindlovi a rodičům. (10min.)

10. října 1875. Josef Jiránek píše Bedřichu Smetanovi. (10min.)

11. říjen 1914. Lidka Horáková píše rodičům z Ruska. (10min.)

12. října 1892. Antonín Dvořák píše z New Yorku Dr. Kozánkovi do Kroměříže. (10min.)

13. října 1910. Jarmila Pospíšilová píše Josefu Čapkovi. (10min.)

14. října 1874. Zdeněk Fibich píše Betty Hanušové. (9min.)

15. října 1864. Hynek Jaroslav Mejsnar píše snoubence Marii Knoblochové. (10min.)

16. října 1624. Zdeněk Vojtěch Popel píše své manželce Polyxeně. (10min.)

17. října 1916. Otokar Březina píše Františku Bílkovi. (10min.)

18. října 1814. Jiří Palacký píše synovi Františkovi. (10min.)

19. října 1979. Josef Tománek píše Gustávu Husákovi. (10min.)

20. října 1629. Reformační komise píše reformačním komisařům. (10min.)

21. října 1913. Rainer Maria Rilke píše z Paříže Lou Andreas Salomé. (9min.)

22. října 1946. Marie Tabašková píše z Ameriky své rodině do Československa. (10min.)

23. října 1886. Profesor Jan Gebauer píše Františku Ladislavu Riegerovi. (10min.)

24. října 1942. Bohumil Procházka píše z koncentračního tábora své matce. (10min.)

25. října 1916. Sochař Otto Gutfreund píše francouzskému ministrovi války. (10min.)

26. října 1839. Jan Helcelet píše Marii Möllnerové. (10min.)

27. října 1871. Josef Václav Sládek píše Emílii Nedvídkové. (10min.)

28. října 1918. Jaroslav Šimsa píše svému strýci do Plzně. (9min.)

29. října 1942 a 1943. Karla a Zdeňka píší svým kamarádům před transportem. (10min.)

30. října 1808. Václav Kliment Klicpera píše Janu Pacákovi. (10min.)

31. října 1951. Ladislav Háva píše synovi do Ostravy. (10min.)

1. listopadu 1894. Tajný list Bohuslavy Sokolové bratrovi do věznice. (10min.)

2. listopadu 1836. Karel Hynek Mácha píše rodině a Lori Šomkové. (10min.)

3. listopadu 1969. Ota Pavel píše bratrovi Hugovi. (10min.)

4. listopadu 1887. Václav Jebavý píše příteli Františku Bauerovi. (9min.)

5. listopadu 1950. Ludmila Štěpánková píše svým spolužákům. (10min.)

6. listopadu 1933. Jaroslav Ježek píše zpěvačce Míle Ledererové. (10min.)

7. listopadu 1984. Vlastimil Brodský píše Františku Štěpánkovi. (10min.)

8. listopadu 1465. Královna Johana píše doprovodný list pro české poselstvo. (10min.)

9. listopadu 1948. Miroslav Ivanov píše Haně Burešové. (10min.)

10. listopadu 1912. Otokar Březina píše Jakubu Demlovi. (10min.)

11. listopadu 1914. Anna Laláková píše svému muži Vladimírovi. (9min.)

12. listopadu 1562. Jiřík Krčín z Jelčan píše svému synovi Jakubovi. (10min.)

13. listopadu 1963. František Kriegel píše z Havany poslanci Národního shromáždění – prof. Pavlu Macúchovi. (10min.)

14. listopadu 1791. Žák Antonín Ulovec přinesl učiteli Jakubu Janu Rybovi dopis od otce. (10min.)

15. listopadu 1994. Madla Vaculíková píše Jiřímu Kolářovi. (10min.)

16. listopadu 1923. Marie Trnková píše Zdeně Wolkerové. (10min.)

17. listopadu 1645. Zuzana Černínová píše svému synovi Humprechtovi. (10min.)

18. listopadu 1973. Jan Zrzavý píše Františku Dvořákovi. (9min.)

19. listopadu 1880. Bedřich Smetana píše koncertnímu mistru Kopeckému. (10min.)

20. listopadu 1983. Ivan Jirous píše z valdického vězení své ženě Juliáně. (10min.)

21. listopadu 1933. Josef Suk píše Otakaru Šourkovi. (10min.)

22. listopadu 1891. Malíř Václav Brožík píše z Paříže sochaři Myslbekovi. (10min.)

23. listopadu 1875. Sofie Podlipská píše Jaroslavu Vrchlickému. (10min.)

24. listopadu 2000. Jaroslav Kováříček píše z Austrálie přátelům. (10min.)

25. listopadu 1983. Erazim Kohák píše z Ameriky. (9min.)

26. listopadu 1853. Kašpar Ignác Vojáček píše Janu Helceletovi. (10min.)

27. listopadu 1910. Ema Destinnová píše z New Yorku rodině a přátelům. (13min.)

28. listopadu 1912. Albína Švarcová píše příteli své dcery. (10min.)

29. listopadu 1922. Franz Kafka píše Maxi Brodovi. (10min.)

30. listopadu 1911. Marie Dočekalová píše malíři Jindřichu Pruchovi. (10min.)

1. prosince 1864. Eliza Kaehlingová píše synu Theodorovi. (10min.)

2. prosince 1919. Franz Kafka píše otci. (9min.)

3. prosince 1820. Dr. Theobald Held píše své pacientce hraběnce Mathilde de Thibaudeau. (10min.)

4. prosince 1933. Jaroslav Ježek píše zpěvačce Míle Ledererové. (13min.)

5. prosince 1856. Malíř Karel Purkyně píše svým přátelům z Paříže. (10min.)

6. prosince 1874. Mikoláš Aleš píše Aloisu Jiráskovi. (10min.)

7. prosince 1886. Karel Schwarz píše své ženě Albíně. (10min.)

8. prosince 1915. František Janalík píše své ženě Márince. (10min.)

9. prosince 1871. Čeněk Paclt píše z jižní Afriky přátelům. (9min.)

10. prosince 1896. Julius Zeyer píše sochaři Františku Bílkovi. (10min.)

11. prosince 1881. Bedřich Smetana píše panu Thornemu. (10min.)

12. prosince 1821. Jiří Palacký píše synovi Františkovi. (10min.)

13. prosince 1942. Miloš Jiránek píše z koncentračního tábora své ženě Evě. (10min.)

14. prosince 2005. Pan V. píše paní Olze. (10min.)

15. prosince 1857. Vojtěch Náprstek píše z Paříže své matce. (10min.)

16. prosince 1962. Eva Prusíková píše své nenaplněné lásce Zbyňku Havlíčkovi. (9min.)

17. prosince 1944. Literární kritik Bedřich Fučík píše Janu Zahradníčkovi. (10min.)

18. prosince 1939. Martin Wels píše bratrovi Tomášovi do Anglie. (13min.)

19. prosince 1949. Ferdinand Peroutka píše Karlu Steinbachovi do USA. (10min.)

20. prosince 1977. Slávka Peroutková píše Miloši Jiránkovi. (10min.)

21. prosince 1989. Ivan Kadlečík píše Ludvíku Vaculíkovi. (10min.)

22. prosince 1900. Ivan Olbracht píše otci – Antalu Staškovi. (10min.)

23. listopadu 1951. Karel Havlíček píše Františku Palackému. (9min.)

24. prosince 1920 a 1922. Karel Čapek píše Olze Scheinpflugové a Věře Hrůzové. (10min.)

25. prosince 1906. Hana Kvapilová píše Růženě Svobodové. Připravila a uvádí Bronislava Janečková. (10min.)

26. prosince 1980 a 1981. Václav Havel píše z věznice své ženě Olze. (10min.). Repríza 23. 12. 2011 v pořadu Mozaika k úmrtí Václava Havla.

27. prosince 1852. Josef Kajetán Tyl píše Janu Haeringovi. (10min.)

28. prosince 1918. Anna Pammrová píše Emilii Havlové. (10min.)

29. prosince 1945. Marie Klimentová píše Štěpánu Ješovi. (10min.)

30. prosince 1906. Antonín Slavíček píše Ladislavu Janíkovi. (9min.)

31. prosince 1881. Dušan Lambl píše z Varšavy bratru Jaroslavovi. (10min.)

Z ohlasů:

(Týdeník Rozhlas 7/2007)

Velmi inspirativní pro mne byl na stanici Vltava cyklus Rok v dopisech. Přiměl mě dokonce k tomu, abych si konečně přečetl dopisy z vojny, které jsem každý týden po dva roky psal své matce. I po čtyřiceti letech oživují vzpomínky na to, co jsem tehdy prožíval. Vždyť k dopisům psaným vlastní rukou se dnes člověk dostane opravdu jen velmi těžko. Když jsem své dopisy dal přečíst partnerce, vhrkly jí slzy do očí. Tak dojemně jsem dokázal ze stesku psát, a to i bez maturity! Je škoda, že dnešní mladá generace si vinou SMS zpráv po sobě neuchová žádnou osobní dokumentaci. – -
Jindřich Kříž, Třeboň

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Ruth Kohnová je sestra mého dědy, jestli máte více informací ohledně jí a její rodiny tak mi dejte vědět. S pozdravem M.Kosta

Chtěla jsem se zeptat jestli nemáte nějaké informace o Čeňku Pacltovi, byl to můj příbuzný a chci se o něm něco víc dozvědět.

lituji jen toho že zde nemohu kliknout na daný den a poslechnout si příběh.
Sehnat knižní vydání je bohužel také takřka nemožné.
Patřím k těm kteří nevyhazují staré dopisy,pohlednice,nebo knihy z půd našich babiček.Vím že každý človíček má co říct a každý máme své příběhy které se mohou vrýt do srdcí těch druhých

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)