Země lhostejnost 1/5 (2014)

Karel Kryl. Politické komentáře, které vycházely mezi lety 1990-93 v regionálních periodicích Moravskoslezský den a Znojemsko, jsou překvapivě aktuálním hlasem do diskuse o přítomnosti a budoucnosti české společnosti, politiky a kultury. Pro rozhlas připravila a režii má Tereza Adámková.

Účinkuje Vladimír Hauser.

Připravilo Brno v roce 2014. Premiéra 7. – 11. 4. 2014 (ČRo Vltava, 10:00 h.; 5x 15 min) v cyklu Psáno kurzívou.

Obsah: 1. Neglosa o historických souvislostech – 2. Země lhostejnost – 3. Země závist – 4. Mimochodem – 5. Podotčeno.

Lit.: anonym: Karel Kryl – Země lhostejnost. In web ČRo, duben 2014 (článek). – Cit.: Od pondělka 7. dubna vysílá Český rozhlas v programové řadě Psáno kurzívou pětidílný cyklus Karel Kryl: Země lhostejnost. Jde o Krylovy politické komentáře z roku 1992, vybrané z knihy, kterou vydalo nakladatelství Torst.

Kryl je publikoval pouze v regionálních denících s nevelkým dopadem, v médiu s celostátním dosahem tedy zaznívají v premiéře. Texty jsou doplněny Krylovými písněmi.

Tereza Adámková vybrala publicisticko-umělecké tvary se specifickou Krylovou poetikou. Kniha Země Lhostejnost, vydaná nakladatelstvím Torst, přináší úplný soubor politických komentářů Karla Kryla z let 1990–93.

Je nejen splátkou jednoho z výrazných dluhů, které máme vůči jejímu autorovi, ale i překvapivě aktuálním a výrazným hlasem do diskuse o přítomnosti a budoucnosti české společnosti, politiky a kultury.

Krylovy články ukazují, jak mimořádného a vskutku nezávislého politického komentátora v něm česká a slovenská společnost ztratila. Vzhledem k nepřízni rozhlasových a novinových redaktorů na počátku devadesátých let neměl Karel Kryl možnost své publicistické texty představit širší čtenářské a posluchačské obci.

I proto jeho komentářů vzniklo mezi léty 1990 a 1993 jen dvacet osm. Dosah regionálních periodik Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž většina těchto textů vyšla, byl minimální. Kniha Země Lhostejnost tedy zásadním způsobem doplňuje obraz zpěváka, skladatele a básníka Karla Kryla. Ukazuje jej jako výsostně politického člověka s širokým vzděláním, záběrem zájmů a tvořivě blízkým vztahem k českému jazyku, který ve své publicistice rozvinul jako málokdo z jeho generace.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)