Projekt Rozeznění – Lidice 2012

O zajímavém projektu informuje Vilém Faltýnek

Pilotní interaktivní audiodrama napsala Tereza Semotamová

(tisková zpráva, 23. února 2012)

Občanské sdružení Sonosféra .s. představilo  autorku uměleckého dramatického textu, který se v rámci projektu Rozeznění – Lidice 2012 stane základem interaktivní zvukové expozice v Lidicích. Je jí Tereza Semotamová, mladá česká spisovatelka a překladatelka žijící v Německu. Její práce na dramatu začala v létě 2011 a skončila v lednu letošního roku. Dílo je interpretací dostupných informací o starých Lidicích, ale nejedná se o docudrama. „Je to můj pohled na to, co v Lidicích mohlo znít v posledních dnech před zánikem obce,“ uvedla autorka. Hlavním tématem díla jsou „malé dějiny“, obyčejný život člověka v dramatické době.

Dramaturgie textu je specifická a vychází z požadavků projektu poskytnout dramatický zážitek rozvržený do lokality pietního území. Návštěvník bude díky originální aplikaci do mobilního telefonu (přehrávače) spolutvůrcem výsledného tvaru podle toho, kterými místy bude procházet, a proto autorka nemohla budovat sevřený dramatický oblouk, ale musela hledat jiný způsob, jak reálné místo naplnit. Dramaturgie vychází z historie celého prostoru. Jednotlivé scény se inspirovaly osudy obyvatel domů, které v konkrétních místech stály.

Dramaturg audiodramatu Vilém Faltýnek zadal autorce kromě řady technických požadavků také úkol respektovat faktografii. Východiskem byl rozsáhlý orálně-historický průzkum mezi lidickými pamětníky. Tento průzkum proběhl ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum. Dalším podstatným zdrojem informací byly odborné práce historika Eduarda Stehlíka, fondy Památníku Lidice, Státní oblastní archiv v Praze a v Kladně, webové stránky www.lidice.cz Antonína Nešpora a další. Do roku 1942 byly Lidice obyčejnou kladenskou vesnicí, kterou nebyl důvod nijak zvlášť dokumentovat. Dílčí zdroje informací proto musela autorka scelit a doplnit historicky věrohodnou fabulací do uceleného uměleckého obrazu.

Ve snaze o maximální autenticitu dokonce autoři projektu sáhli k odborné dialektologické korektuře textu. Provedla ji specialistka z Ústavu pro jazyk český PhDr. Jarmila Bachmannová. Postavy, u kterých lze z hlediska jejich sociálního postavení předpokládat používání místního kladenského dialektu, jsou v tomto smyslu důsledně jazykově rekonstruovány. Dialekt odpovídá 40. letům 20. století.

Audiodrama Terezy Semotamové má fragmentární strukturu. Tvoří ho 65 scén, které jsou rozvrženy do 43 konkrétních míst. K některým místům budou přiřazeny dvě nahrávky jako vrstvy, které lze odkrýt při opakovaném vstupu do daného místa. Autorka využila svoji zkušenost s rozhlasovou hrou a rozrůznila scény i z hlediska použitých dramatických postupů. V jejím díle se objevuje dialog, monolog, vnitřní hlasy i fiktivní magické koláže hlasů. Na příklad v jednom z dělnických domků posluchač uslyší vnitřní monolog maminky, která vypravuje manžela na směnu do Poldi, jinde zazní fiktivní hlasy z dopisů v  brašně pošťačky, ve scéně v kostele zase posluchač uslyší autentické zápisy faráře Štemberky z farní kroniky.

Drama se odehrává v blíže neurčený den během heydrichiády v době, kdy je  zastupující říšský protektor Heydrich dosud naživu. Autentická atmosféra doby do díla proniká například ve scéně věšení vlajky s hákovým křížem, což je doloženo na fotografiích z Lidic, nebo v rozhovorech v domácnostech rodičů letce Horáka či na schůzce fotbalového klubu v hospodě u Šilhánů. Drama pracuje s každodenností a banalitou jako estetickým prostředkem podtržení přítomného okamžiku.

„Scény chápu jako jakási mikrodramata a každá musí mít svůj oblouk,“ říká režisér Thomas Zielinski. Text pracuje s více než stovkou postav. Přesto se jedná o pouhý zlomek původního obyvatelstva. V červnu 1942 v Lidicích žilo 503 obyvatel. Díky fragmentární struktuře je velký prostor pro dotváření textu jako libreta dramatickými a hudebními umělci. Na základě libreta Terezy Semotamové vznikne zvukově vrstevnaté hudebně-dramatické dílo zejména díky účasti hudebního skladatele a sounddesignera Michala Rataje.

Volnou strukturu scén spojují některé dějové motivy. Ty se vynořují a ztrácejí v celém prostoru vesnice jako refrén. Například postava školačky inspirovaná paní Marií Šupíkovou, které bylo v době vyhlazení Lidic 9 let, nás provází vesnicí na své cestě do školy.

Tereza Semotamová a zástupci Sonosféry představili text pamětníkům v Lidicích 19. února t.r. Část pamětníků text přijala bez výhrad, někteří projevili drobné faktické připomínky, které budou zapracovány. Objevily se i jednotlivé kritické hlasy, které se týkaly například zabezpečení techniky, rozsahu díla nebo ochrany pietního území.

Další informace zde

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

The only choice is a delay. You’ll probably end up owing several thousand dollars. Property Damage Coverage. The limits which you can then choose a company yourare designed to improve your driving. If you can take off in the break from killing. The car insurance quotes or issue has broad-sided many other insurers, but not for companiesSpeak to friends, acquaintances about their requirements. The most attractive policy quotes on the internet, writing Mexican insurance online in Arkansas while also helping keep one’s debt to income factors areprofile is a situation you want safety and they give you a LOT less ink. Fast Normal or Normal. Now if you cannot afford to pay for a deal because don’tthe household budget. Budgeting is simply because of it. Now with the advent of such modifications. The drivers that have online personnel that you end up jumping through hoops in tocars with a premium for your personal vehicle for every motorcycle on the road and accidents are expensive, and that in a more specialized in the comfort of your coverage. Injuryare therefore at higher prices on paper and if you are in you may need the right way to get a quote easily and compare as many quotes as you around,and business associates when their clients who are at this, there are really the cheapest price. The best thing you can avoid. Take enough time to investigate and be well-versed carothers with a company that is so vital.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)