Dopisy Milady Horákové z pankrácké cely smrti (2018)

Audiokniha Dopisy Milady Horákové z pankrácké cely smrti  - autor Milada Horáková   - interpret Taťjana MedveckáMilada Horáková. Kompletní audiokniha. Cover CD Jaromír Švejdík (Jaromír 99).

Čte Taťjana Medvecká.

Natočeno 2018. Vydala Audiotéka, Bookmedia, listopad 2018 (MP3, celková délka 2 hodiny 9 minut).

Pozn.:  JuDr. Milada Horáková se stala obětí justiční vraždy ale také symbolem odporu proti režimu komunistické strany. Své dopisy napsala ve třech závěrečných dnech svého života 24. až 27. června 1950. Jsou opravdovým důkazem vnitřní síly této ženy a mají stále co říci, i když byly původně určeny hlavně rodině a nejbližším přátelům. Poslední ze svých dopisů napsala jen pouhé dvě hodiny před svou popravou – knižně byly vydány až po pádu komunismu – i přesto, že sama požadovala jejich vydání ihned po své smrti.

MILADA HORÁKOVÁ:
Milada Horáková byla česká právnička, politička a bojovnice za práva žen. Během druhé světové války se aktivně zapojila do odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme a Politické ústředí. Samozřejmě že neunikla pozornosti gestapa – byla vyslýchána, týrána a zatčena až do osvobození spojenci v roce 1945. Ale jako ikona se zapsala do historie během komunistických procesů v 50. letech minulého století, kdy byla odsouzena ve vykonstruovaném spiknutí za velezradu k trestu smrti. Díky své neústupnosti a odvaze během svého sehraného soudu se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení.

TAŤJANA MEDVECKÁ:
Táňa Medvecká absolvovala pražskou DAMU, hned po skončení studia se stala členkou činohry Národního divadla, kde působí dodnes. Zahrála si zde zatím ve více než osmdesáti premiérách. Za své mimořádné herecké výkony dvakrát získala cenu Thalie, vyhrála v rozhlasové anketě Neviditelný herec a za svou práci v dabingu obdržela Cenu Františka Filipovského. Krom dabingu se věnuje i čtení audioknih. Často se objevuje v televizi i filmu. Hrála v slavné komedii Marečku, podejte mi pero nebo například v pohádce Nejkrásnější hádanka.

Lit.: Fajmon, Kamil: Už potřetí poslouchám Dopisy Milady Horákové.  In Facebook, 4. 12. 2018 (status). – Cit.: Potřetí ze dvou důvodů – dosud jsem bohužel neměl kvůli jiný povinnostem se audioknize naplno věnovat, jak si to zaslouží, ale hlavně, i když pisatelka adresátům kladla na srdce, aby pro ni neplakali, já tu už potřetí řvu jak želva. Jde o dosud nejtěžší text, který jsem kdy psal. Jak pojmenovat to, co z řádků a z nahrávky slyším a přitom se vyhnout patetickým deklaracím? Hlas, melodie a intonace Milady Horákové mám v paměti nadosmrti vryté. Přestože titul čte Taťána Medvecká, automaticky slyším autorku dopisů.

Lit.: Fajmon, Kamil: Miladiny poslední řádky promluvily. In web Naposlech.cz, 11. 12. 2018 (recenze). – Cit.: Mediální zájem o případ Milady Horákové v nedávné době opět zesílil. Podíl na tom má jistě loňský, bohužel bulvárně laciný film Milada, který byl nedávno odvysílán i v televizi. Do role Horákové dospělé dcery Jany byla obsazena herečka Taťjana Medvecká a možná právě z tohoto důvodu se vydavatelství Bookmedia rozhodlo oslovit pro načtení Dopisů Milady Horákové z pankrácké cely smrti právě ji.

Pustit se do čtení posledních řádků k smrti odsouzené ženy vyžaduje velkou interpretčinu zodpovědnost, odvahu, dokonale zvládnutou techniku práce s mikrofonem i životem nasbírané zkušenosti. Taťjana Medvecká všechny tyto podmínky splňuje. V jejím podání text neztratil nic ze své opravdovosti a zároveň si uchoval atmosféru prostředí, v němž byl psán.

Tvrdit, že se Medvecká do postavy dokonale převtělila, by bylo troufalé. I kdyby naplno aplikovala minulým režimem mnohokrát zneužitou Stanislavského metodu, nemohla by bezezbytku uchopit autorčino rozpoložení, ani namodelovat situaci, v níž se Horáková ocitla. Medvecká zvolila civilní způsob interpretace. Tak jako je každý z dopisů malinko jiný, odlišila svůj přednes i herečka, přičemž se snažila zachovat smysl textu. V úvodním listu určenému nejbližším rodinným příslušníkům, se její dojetím rozechvělý hlas upřímně vyznává z lásky k adresátům a kriticky nahlíží na pisatelkou zmiňované vlastní chyby. V řádcích určených tatínkovi, tchýni, sestře Věře a jejímu manželovi, se melodie mění na vzpomínající tón a vroucně míněnou zpověď. Slova přítelkyním jsou pronášena s určitou nadějí a vlévají dotyčným optimismus a hospodyni Marii Švehlové humor. Interpretka citlivě zachází i se vzkazy Horákové dceři Janě, kterou v souladu s textem mateřsky nabádá a dodává jí sílu. Poslední listy ve zvukové podobě nesou statečnost a smíření se s Bohem a osudem.

K velkému kladu nahrávky přispívá i mistrně zvládnutá síla hlasitosti, s jakou je text sdělován. Na mikrofon Medvecká nekřičí, není hlasitá ani razantní, ale naopak mluví tiše a komorně, což dokreslují i melancholické hudební předěly. Jedinou výtku směřuji k postprodukci: zvukař záznam bohužel nezbavil mlaskání. V běžné řeči naživo jsou tyto zvuky snadno přeslechnutelné, mikrofon je ovšem nepříjemně zdůrazňuje.

Zvuková podoba Dopisů Milady Horákové z pankrácké cely smrti je úctyhodným počinem s trvalou uměleckou a historickou hodnotou. Její součástí jsou i závěrečné poznámky, které ovšem, jak samy uvádějí, poskytují pouze základní informace. Zájemce proto mohu odkázat na rozsáhlý rozhlasový cyklus dnes již neexistující stanice Leonardo, který podrobně představuje dobový kontext a zpřístupňuje všechny dochované záznamy ze soudní síně včetně dobové propagandy. Seriál Proces s Miladou Horákovou a spol. je volně dostupný v iRadiu Českého rozhlasu.

 

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)