Ten který přichází (2017)

Jerry D. Thomas. Audiokniha. Překlad Aleš Holeček. Odpovědný redaktor Rostislav Homola.

Čte Alfréd Strejček.

Natočeno 2017 (studio Dlouhá, Praha). Výroba Light Channel Media s. r. o., Podolí. Vydal Elisha Ministries Brno v roce 2017 (1 CD MP3). K poslechu zde.

Lit.: Strejček, Alfred: Osobní zpověď Alfréda Strejčka. In web Ten který přichází, b.d. (článek + video). – Cit.: ..chci říct, že tato kniha mě nejenom přivedla k znovu a znovu vracení, ale jisté body, o kterých jsem si dřív říkal, já je důvěrně znám, mi znovu osvětlila a přivedla mě zase k dalšímu pohledu a prohloubení, abych si uvědomil, že nic člověk zase tak dokonale nezná, aby se neobjevily nové inspirace a nové vjemy a to je krása této knihy Ten, který přichází.

Dnešní doba chodí ve vzduchoprázdnu a chodí, bojím se, v mokřinách, v bažinách a snaží se vznést někam, kde už není nic, kde je pouze chaos a zmar. A tohle je, potřebnost je v tom, že tohle je, a to říkám s plným vědomím svého poznání v dnešních pětasedmdesáti letech, že tohle je ta pevná zem a pevná půda pod nohama. A kdo chce půdu nalézt, tak tady ji najde…
Seznam kapitol

1. kapitola – Odhalené tajemství
2. kapitola – Izraelský národ
3. kapitola – V pravý čas
4. kapitola – Narození Ježíše
5. kapitola – Zasvěcení
6. kapitola – Mudrci z východu
7. kapitola – Ježíšovo dětství
8. kapitola – Velikonoční návštěva
9. kapitola – Nelehké roky dospívání
10. kapitola – Hlas z pouště
11. kapitola – Ježíšův křest
12. kapitola – Zápas v poušti
13. kapitola – Ježíšovo vítězství
14. kapitola – Našli jsme Mesiáše
15. kapitola – Zázrak o svatební hostině
16. kapitola – V chrámu
17. kapitola – Setkání s Nikodémem
18. kapitola – Janův příklad
19. kapitola – Žena u studny
20. kapitola – Uzdravení syna královského úředníka
21. kapitola – Uzdravení chromého
22. kapitola – Smrt Jana Křtitele
23. kapitola – Království Boží
24. kapitola – Odmítnutí v Nazaretu
25. kapitola – Povolání učedníků u jezera
26. kapitola – Dny v Kafarnaum
27. kapitola – Uzdravení v Kafarnaum
28. kapitola – Výběrčí daní Matouš
29. kapitola – Ježíš a sobota
30. kapitola – Poslové světu
31. kapitola – Kázání na hoře
32. kapitola – Uzdravení a vzkříšení
33. kapitola – Ježíšova rodina
34. kapitola – Pozvání k odpočinku
35. kapitola – Bouře na jezeře
36. kapitola – Dotek víry
37. kapitola – Vyslání učedníků
38. kapitola – Odpočinek po návratu
39. kapitola – Nasycení velkého davu
40. kapitola – Noc na jezeře
41. kapitola – Krize v Galileji
42. kapitola – Ježíš a tradice
43. kapitola – Boření předsudků
44. kapitola – Znamení Jonáše
45. kapitola – Ve stínu kříže
46. kapitola – Ježíšovo proměnění
47. kapitola – Zápas se silami zla
48. kapitola – Kdo bude nejdůležitější?
49. kapitola – Voda života
50. kapitola – Nástrahy
51. kapitola – Světlo světa
52. kapitola – Dobrý pastýř
53. kapitola – Poslední cesta do Jeruzaléma
54. kapitola – Milosrdný Samařan
55. kapitola – Ježíšovo království
56. kapitola – Ježíš a děti
57. kapitola – Bohatý mladík
58. kapitola – Lazarovo vzkříšení
59. kapitola – Nekalá domluva
60. kapitola – Zásada Ježíšova království
61. kapitola – Zacheus
62. kapitola – Hostina v Šimonově domě
63. kapitola – Vjezd do Jeruzaléma
64. kapitola – Uschlý fíkovník
65. kapitola – Opětovné očištění chrámu
66. kapitola – Nástrahy protivníků
67. kapitola – Poslední návštěva chrámu
68. kapitola – Žádost o setkání
69. kapitola – Znamení druhého příchodu
70. kapitola – Ježíšův princip
71. kapitola – Příklad pokory a služby
72. kapitola – Večeře Páně
73. kapitola – Slova naděje
74. kapitola – Zápas v zahradě Getsemane
75. kapitola – Nezákonný soud
76. kapitola – Jidáš
77. kapitola – Římský soud
78. kapitola – Ukřižování
79. kapitola – Porážka satana
80. kapitola – V hrobě
81. kapitola – Zmrtvýchvstání
82. kapitola – Zpráva o vzkříšení
83. kapitola – Na cestě do Emauz
84. kapitola – Setkání s učedníky
85. kapitola – Znovu u jezera
86. kapitola – Zaslíbení v Galileji
87. kapitola – Návrat do nebe
Závěr

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)