Radikální otevřenost (2019)

Radikální otevřenost - Kim ScottováKim Scottová. Kompletní audiokniha. Jak být silným lídrem? Jak poskytovat cennou zpětnou vazbu?

Čte Michaela Rykrová.

Natočeno 2019. Vydal Jan Melvil Publishing v roce 2019 (MP3, celková délka 10 hod 42 min.).

Pozn.: Šéfování je obtížné pro každého. Oceňujete nasazení svých podřízených, ale současně vidíte jejich nedostatky. Co dál? Konfrontace je nepříjemná pro všechny a vy nechcete nikoho ranit nebo urazit. Jenže chyby napravit musíte – je to vaše povinnost. Jak tedy kolegům sdělovat kritiku a současně je nenaštvat? Jak být silným lídrem a přitom se neproměnit v nelidu?

Radikální otevřenost je způsob, jak poskytovat cennou zpětnou vazbu, aniž byste škodili sobě nebo ostatním. Naučte se ji, posune dál nejen vás, ale i celý tým!

Kim Scottová přichází po dlouholetých zkušenostech s vedením týmů (v Googlu, Applu, Twitteru a dalších) s novým pojetím efektivního managementu – radikální otevřeností. Přístup vychází z jednoduché myšlenky: pokud chcete dobře šéfovat, musíte projevovat osobní zájem o své přímé podřízené a zároveň jim poskytovat jednoznačnou zpětnou vazbu. A také ji i přijímat. Pomocí tohoto konceptu (který nyní vládne celému Silicon Valley) dokážete v práci budovat lepší vztahy a naplnit tři klíčové úkoly správného lídra: vytvořit kulturu založenou na poskytování zpětné vazby (chvály i kritiky), vybudovat soudržný tým, který potáhne za jeden provaz, a dosahovat výsledků, na které budete opravdu hrdí.

Audio verze tištěné knihy je návodem pro lídry, manažery nejrůznějších úrovní a vůbec pro všechny, kdo působí v pracovním kolektivu. Kromě jiného vás naučí:
jak nastartovat a rozvíjet firemní kulturu založenou na otevřenosti a poskytování zpětné vazby
že jednoduše nařizovat lidem, co mají dělat, nefunguje
jak ve svých podřízených rozpoznávat „rock stars“ a „superstars“ a proč budete potřebovat obojí
že nejlepší metodou, jak zabránit vyhoření, je propojit životní motivace členů týmu s jejich prací
proč povyšování nemusí být tou správnou odměnou za skvěle odvedenou práci

Seznam kapitol

00 Úvod 01 Pro vaši práci jsou klíčové vztahy 02 ČÁST PRVNÍ: Nová filozofie managementu – KAPITOLA 1 – Budujte radikálně otevřené vztahy 03 Kupředu vás neposune moc, ale vztahy 04 Nebojte se přímé konfrontace 05 KAPITOLA 2 – Vedení: Dávejte, přijímejte a podporujte zpětnou vazbu 06 Ničivá empatie 07 KAPITOLA 3 – Pochopte motivaci každého člena týmu 08 Vynikající výkon 09 Ferové hodnocení výkonu 10 Vynikající výkon – Strmá růstová trajektorie 11 Slabý výkon – Klesající růstová trajektorie 12 KAPITOLA 4 – Společně dosahujte výsledků 13 Vybudujte v týmu kulturu vzájemného naslouchání 14 Ať mají jasno i ostatní 15 Přesvedčujte – Emoce, důvěryhodnost, logika 16 ČÁST DRUHÁ: Nástroje a techniky – KAPITOLA 5 – Vztahy 17 KAPITOLA 6 – Jak dobře vést 18 Zprostředkovat pomoc je lepší, než ji sám poskytnout 19 Fráze, neber si to osobně, je k ničemu 20 Zpětná vazba a gender 21 Nejdříve požadejte o zpětnou vazbu pro sebe 22 KAPITOLA 7 – Tým: Jak se vyhnout nudě a vyhoření 23 Přijímání nových zaměstnanců 24 KAPITOLA 8 – Výsledky: Jak společně dosáhnout výsledků rychleji 25 Rozhodovací porady 26 Jak začít

Lit.: Gregor, Lukáš: Buďte otevření. Radikálně. In web Naposlech.cz, 22. 3. 2019 (recenze). – Cit.: Příruček radících kterak se stát lepším šéfem, najdete sice i v českých jazykových mutacích několik, ale málokterá si vysloužila takové pozitivní přijetí, jako ta z pera Kim Scottové. Radikální otevřenost si totiž potrpí nejen na srozumitelnost a přímost sdělení, ale očividně vychází z bohaté autorčiny zkušenosti i z jejích vlastních chyb.

Cesta Kim Scottové čítá několik velmi zajímavých zastávek: v Googlu, Twitteru nebo Applu. A ačkoliv jen tento výčet by v nás mohl vyvolat zvídavost a očekávání, podstatnější je, jak autorka se svými bohatými zkušenostmi nakládá. Zatímco někteří její kolegové, kteří nabyli potřeby napsat knihu o „šéfování“, si neodpustí i drobet toho machrování, Scottová využívá prožitých pracovních let k pojmenování různých typů vedení a komunikace uvnitř týmů. Každá z výše uvedených společností totiž měla svou vlastní kulturu, ale také své vlastní plusy a mínusy, díky nimž se my coby posluchači dovídáme, kdy a na koho jaký způsob vedení funguje. A kdy naopak může dojít ke třecím plochám, přešlapům či přímo fiasku. I sama Scottová si musela zažít obvinění, že byla neupřímná, a tím uškodila svému kolegovi, zaměstnanci. Na stránkách knihy se potkáme s nejedním zklamáním, vyhazovem, občas zaviněným právě tím, jak se ten, kdo zastává vyšší pozici, nedokázal podívat na problém s konstruktivní upřímností, kritikou a odvahou věci řešit. Otevřeně.

Bezpochyby je Radikální otevřenost knihou především pro ty, kteří zastávají vedoucí pozici. Nemusí jim však patřit firma a vlastně ani nemusí jít o firemní sektor. Hodnota knihy spočívá mimo jiné i v její komplexnosti a univerzálnosti. Scottová si sice „hlídá“ svůj prožitý „sektor“, a tedy dává příklady z praxe, která je čistě firemní, na druhou stranu ale perspektiva, s níž se na vedení týmů dívá, nabízí možnost adaptovat její zkušenosti (a rady) i mimo firmy. Já osobně si tak dokáži vzít z knihy hodně i coby vedoucí katedry, kdy „poučky“ vztáhnu na mne a moje studenty, nikoliv pouze na mě a mé kolegy pedagogy. A proč to nepřiznat, mnohdy mi při poslechu přišlo na mysl, že by se to či ono doporučení dalo uplatnit i uvnitř rodiny.

Když se to totiž vezme kolem a kolem, Radikální otevřenost není nezbytně vhodná jen pro vedoucí, pro šéfy. Postihuje problematiku lidské komunikace, velmi citlivé oblasti, kdy v centru pozornosti stojí čtyři základní směry. Můžeme být vůči svému okolí totiž radikálně otevření (s projevem osobního zájmu), nebo třeba útočně agresivní (to, když zájem schází). Stejně tak ale příliš osobního zájmu bez schopnosti konfrontace vede k ničivé empatii, nebo naopak absence zájmu i schopnosti konfrontace vyvěrá v manipulativní neupřímnost. Já si zažil už všechny uvedené způsoby. Jak na sobě samém, tak skrze sebe sama vůči ostatním. Radikální otevřenost to ve mně jen mnohem jasněji pojmenovala. Pokud jí dáte příležitost, může za vás udělat kus práce a třeba se vyhnete řadě přešlapů, které by vás jinak čekaly.

Audioknihu, stejně jako (e)knihu, vydalo brněnské nakladatelství Jan Melvil Publishing. Jelikož autorkou knihy je žena, vystřídala v poslední době nejvíce využívaného (dvorního) interpreta Borka Kapitančika Michaela Rykrová. Ačkoliv zcela nová, ukazuje, že měl i nyní Melvil dobrý úsudek. Rykrová totiž spojuje to nejlepší, co si pod čtením faktografické knihy představíte: srozumitelnost, vhodný rytmus, aby vám nic neuniklo, správnou artikulaci a také schopnost citlivě odlišit emočně zabarvená místa či citace/parafráze z mezilidských promluv. Její hlas má nejen příjemnou barvu, ale také jakousi jiskru, pozitivní energii, která tak prochází téměř jedenáctihodinovým vyprávěním.

Na stránkách tohoto portálu jsem to uvedl již několikrát, tentokrát to snad platí dvojnásob: knihu mám i v tištěné podobě, ale jsem rád, že jsem jí dal šanci i v její zvukovému zpracování.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)