Malá půlnoční hudba (2018?)

Josef Kainar. Báseň.

Účinkuje Jiří Schwarz.

Natočeno 2018 (?). Premiéra (?) 29. 4. 2018 (ČRo 3 Vltava, 12:05 h.) v cyklu Nedělní verše.

 

Text z knihy Tisíc a jedna noc (2018?)

Slova ze sna a do snů. Překlad Felix Tauer. Připravil Rudolf Matys. Režie Vladimír Tomeš.

Účinkují Jiří Schwarz a Hana Houbová.

Natočeno 2018 (?). Premiéra (?) 29. 4. 2018 (ČRo 3 Vltava, 0:00 h) v cyklu Sny.
.

Noční Mikrofórum – Miloš Formáček (2018)

Moderuje Radka Fišarová. Host: Miloš Formáček, ředitel Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Osobnosti si zvou osobnosti.

Natočeno 2018. Premiéra 28. 4. 2018 (ČRo 2 Praha, 22:30 h).

Zamilovaná dvojka – Šťastný domov (2018)

 Milostné dialogy z české literatury vybral a sestavil Ludvík Němec. Dramaturgie Ludvík Němec. Režie Lukáš Kopecký.

Účinkují Jana Štvrtecká, Michal Bumbálek.

Nastudovalo Brno v roce 2018. Premiéra 28. 4. 2018 (ČRo 2 Praha, 22:00 h.).

Krevker (2018)

Radek Fridrich. Básnická skladba děčínského autora. Vybral a úvodní text napsal Petr Čermáček.

Natočeno 2018. Premiéra 28. 4. 2018 (ČRo 3 Vltava, 22:45 h.) v cyklu Svět poezie.

 

Český rozhlas zdigitalizuje všechny záznamy z procesu s Rudolfem Slánským

Blanka Bumbálková

Unikátní historické pásky zaznamenávající vykonstruovaný politický proces s Rudolfem Slánským byly převezeny do Českého rozhlasu, kde se zdigitalizují. Na magnetofonových páskách je zřejmě kompletně zaznamenán osmidenní soud, na konci kterého byl generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a dalších deset lidí odsouzeno k smrti.

Filmové a zvukové záznamy s Rudolfem Slánským a dalšími obviněnými byly nalezeny ve vyklízeném skladu továrny v Panenských Břežanech. Proces s takzvaným protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského je zaznamenán na 183 páscích, které si převzal Národní filmový archiv. Český rozhlas se na záchraně zvukových záznamů podílí jejich digitalizací.

Na nalezených páskách je pravděpodobně nahrán celý proces. Objev se tak může, obdobně jako záznam z procesu s Miladou Horákovou, stát archivní kulturní památkou. „Český rozhlas pomohl se záchranou materiálu, který má unikátní historickou hodnotu a je cenným svědectvím tehdejší doby. Ceníme si důvěry, kterou v nás vložil Národní filmový archiv i Národní archiv,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas nabídl pro zpracování materiálu své technické zázemí i expertní tým, který záznamy zdigitalizuje. Analýza ukázala, že zvukové pásky jsou v dobrém stavu, přesto vzhledem k citlivosti materiálu digitalizace již začala. „Každý pásek se musí ošetřit, přetočit a zdigitalizovat. Věříme, že jsme schopni veškeré záznamy takto zpracovat v řádu několika měsíců, aby mohly být kompletní materiály  největšího politického procesu ve Východní Evropě poskytnuty historikům a veřejnosti,“ uvedl vedoucí Archivních a programových fondů Českého rozhlasu Dušan Radovanovič.

Národní archív České republiky začal postupně zveřejňovat již digitalizované, nijak neupravované záznamy procesu.

Další informace naleznete zde:

Unikátní archivní objev. Stará továrna ukrývala ztracené filmy z procesu se Slánským (IRozhlas, 2018)

Objevené filmy z procesu se Slánským. ‚Snad získáme chybějící úryvky,‘ doufá archivář (IRozhlas, 2018)

Unikátní filmy se Slánským mezi chemikáliemi. Prohlédněte si místo, kde se našly ztracené záběry (IRozhlas, 2018)

Historici objevili filmové materiály z procesu s Rudolfem Slánským (IDnes, 2018)

 

Pořádný tanec! (2018)

Co to znamená, když někdo řekne – to bude pořádný tanec? Jak se stát tanečníkem a co se díky tanci můžu naučit? O tanci a tancování bude sobotní Klub Rádia Junior. A čeká nás i minutová Pohádka o čase minulém. Moderuje Romana Růžičková.

Natočeno 2018. Premiéra 28. 4. 2018 (ČRo 2 Praha, 19:00 h) v cyklu Klub Rádia Junior.

Sladké je žít – Půltón a stroj (2018)

Vratislav Brabenec.  Jazz doprovází poezii, poezie doprovází jazz.  Texty a hudba básníka, textaře, zahradního architekta a saxofonisty kapely The Plastic People of the Universe. Připravil Petr Adámek.

Natočeno 2018. Premiéra 28. 4. 2018 (ČRo 3 Vltava, 17:45 h.) v cyklu Jazzový podvečer.

 

Tajná válka; Dopis jedné ženě; Tulipán (2018)

Hermann Ungar. Drobné prózy německy píšícího moravského spisovatele a dramatika. Připravil Dominik Mačas. Překlad Jaroslav Bránský. Režie Jakub Doubrava. 

Účinkuje Ondřej Rychlý.

Nastudoval ČRo Plzeň v roce 2018. Premiéra 28. 4. 2018 (ČRo 3 Vltava, 11:30 h.) v cyklu Klasická povídka.

 

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ve dvou svazcích (2018)

Putování z Království Českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Jůdské a dále do Egypta a velikého města Kairu. Průvodkyněmi při cestě slavného šlechtice do České knižnice jsou Hana Bočková a Markéta Melounová. Dramaturgie Milena M. Marešová.

Natočeno 2018. Premiéra 28. 4. 2018 (ČRo 3 Vltava, 10:20 – 11:00 h) v cyklu Víkendová příloha stanice Vltava.