Symposion – Utópie (Symposion – Utopie, 2017)

Diskuse o různých koncepcích spravedlivé společnosti od antiky po dnešek.

Hosty jsou filozofové docentka Etela Farkašová z FF UK v Bratislave a PhDr Richard Sťahel z FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a sociolog Joe Feinberg zo Sociologického ústavu SAV. Moderuje Mária Michalková.

Natočeno 2017. Premiéra 29. 3. 2017 (Rádio Devín, 20:00 h).

Lit.: anonym: Symposion: Utópie. Kultúra a umenie. In web RTVS, 23. 3. 2017 (anotace). – Cit: Sny o ideálnej spoločnosti človek sníva od pradávna, a pravdepodobne ich nikdy snívať neprestane. Čo majú tieto sny spoločné? Zmenili sa v priebehu storočí?
Mnohé utópie sú aspoň do istej miery kritikou dobových problémov. Podarilo sa človeku aspoň niektoré z týchto problémov vyriešiťalebo ich rieši stále znova?

Diskusia o rôznych koncepciách spravodlivej spoločnosti od antiky po dnešok. Hostia: filozofi docentka Etela Farkašová z FF UK v Bratislave a PhDr Richard Sťahel z FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a sociológ Joe Feinberg zo Sociologického ústavu SAV. Moderuje: Mária Michalková.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)