Večer na tému: Načo nám je postkolonializmus? (Večer na téma – Nač je nám postkolonialismus, 2017)

Připravil Radoslav Passia.

Hovoří filmová teoretička Jana Dudková, literární vědci – afrikanistka Dobrota Pucherová a indolog Róbert Gáfrik.

Natočeno 2017. Premiéra 15. 11. 2017 (Rádio Devín, 20:00 h).

Lit.: anonym: Večer na tému: Načo nám je postkolonializmus? Hostia•Diskusie. In web Rádio Devín, 13. 11. 2017 (anotace). – Cit.:  (…) Pojem postkolonializmus označuje historické obdobie, ktoré nasledovalo po rozpade svetového koloniálneho systému, ale aj kritický prístup spoločenských vied ku kultúrnemu dedičstvu kolonializmu. V poslednom období sa však tento teoretický koncept čoraz častejšie využíva aj pri reflexii kultúrno-spoločenských javov v krajinách bývalého východného bloku, teda v postsocialistickom priestore strednej a východnej Európy. Prečo je to tak a čo nám takýto prístup k našej minulosti môže ponúknuť? Diskutovať naživo zo štúdia na tieto témy budú filmová teoretička Jana Dudková a dvaja literárni vedci – afrikanistka Dobrota Pucherová a indológ Róbert Gáfrik. Reláciu moderuje Radoslav Passia.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)