On Air – S pedagogy o sexuálním obtěžování (2020)

„Jedna učitelka mi při hodině řekla, že #MeToo je nejhorší výmysl moderní doby.“ Mají studenti důvěru mluvit s pedagogy o sexuálním obtěžování? Připravil Šimon Holý.

Natočeno 2020. Premiéra 14. 1. 2020 (ČRo Rádio Wave, 26 min.).

Lit.: Holý, Šimon: Mezi sexuálním obtěžováním a flirtem nemají středoškoláci jasnou hranici, říkají mladí vědci. In web ČRo Radio Wave, 14. leden 2020 (článek + nahrávka k poslechu). – Cit.: Jak vnímají mladí lidé sexuální obtěžování na středních školách? To se snažili zjistit středoškolští řešitelé Kristýna Bělíková, Laura Doanová a Šimon Kinc pod vedením socioložky Niny Fárové v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR. „Z výzkumu vyšlo, že studenti nemají čistou hranici mezi sexuálním obtěžováním a flirtováním. Je to o tom, že se neučí definovat svoje vlastní hranice a neumí komunikovat spolu navzájem.“

„Nejdřív jsme si stanovili téma a to, čemu se přesně budeme věnovat. Samotný výzkum jsme začali dělat někdy v dubnu, v květnu, kdy jsme každý dělali asi čtyři rozhovory s našimi spolužáky. Ty jsme potom během léta analyzovali a z toho potom vylezly výsledky, které jsme prezentovali i na závěrečné konferenci,“ říká Laura Doanová. Za výzkum získali na prezentaci výsledků speciální cenu poroty. Významná byla mimo jiné i skutečnost, že se jednalo o vůbec první studii v Česku s tímto zaměřením.

„Chtěla jsem pro své kolegy a kolegyně simulovat reálný sociologický výzkum. Od počátečních fází – rešerše literatury a stanovování si scénáře rozhovoru, aby to potom mělo výpovědní hodnotu. Dohodli jsme si určitá pravidla, abychom měli vyrovnaný počet studentek a studentů, a snažili jsme se zachytit možnost toho, kdo je či není obtěžovaný. Abychom se bavili s případnými oběťmi i původci obtěžování,“ doplňuje socioložka Nina Fárová z NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, která celou práci vedla. (…)

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)