Mrzutá (2017)

Jonáš Záborský. Rozhlasová dramatizace povídky. Režie Milena Lukáčová.

Účinkují Rebeka Poláková, Ivan Romančík, Jozef Šimonovič, Lena Košická, Dominika Žiaranová, Dušan Kaprálik, Přemysl Boublík, Alfréd Swan a další.

Natočeno 2017. Premiéra 25. 7. 2017 (Rádio Devín, 20:00 h) v rámci cyklu Naša zabudnutá klasika.

Lit.: anonym: Naša zabudnutá klasika. Rozhlasová hra/Rozprávka. In web Rádio Devín, 10. 7. 2017 (článek). – Cit.: Naša zabudnutá klasika je názov nového cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej literatúre zaujímavé, menej známe a dodnes nikdy nespracované texty rôznych slovenských autorov. Tieto texty sme dali spracovať trom mladým autorom, ktorí už skúsenosť s rozhlasovou drámou majú, aby sa pokúsili z predlôh koncipovať texty, nesúce v sebe hĺbku a podstatu predlohy a zároveň sa snažia pozrieť na témy a formu spôsobom adekvátnym mysleniu dneška. Ide teda o akýsi most medzi minulosťou a prítomnosťou, ktorého cieľ by mal presiahnuť didaktický rozmer oboznámenia sa s neznámym. Jednotlivé spracovania budú vysielané počas prázdnin v týždňových premiérových časoch. (…)

25.7. o 20:00 J.ZÁBORSKÝ – MRZUTÁ
Treťou hrou v cykle je rozhlasová dramatizácia poviedky Jonáša Záborského s názvom Mrzutá. Jonáš Záborský z pozície zásadného kritika filozofických a politických východísk súdobej slovenskej literatúry /ovplyvnenej „štúrovcami“/ v jednej zo svojich autorských línií hyperbolizuje prejavy iracionálna v slovenskej spoločnosti a degraduje ich na komiku, čoho zreteľným a ľahko čitateľným výsledkom je paródia, satira, ba až groteska, či karikatúra. Charakterov, postojov a samotných dramatických situácií. Je to však práve jasná pozícia osvietenského racionalizmu, ktorou zastrešuje svoju nekompromisnosť voči všetkému, čo bráni reálnemu pohľadu na seba samého, čoho i samotná poviedka Mrzutá je jednoznačným dokladom. Akoby v nej parodoval dobrodružné putovanie hrdinky, ktorá však hrdinkou v skutočnosti nie je, nakoľko sama sebou symbolizuje doslova odvrátenú stranu národoveckého „optimizmu“ Záborského súčasníkov.

Cieľom celého cyklu je najmä ambícia priniesť do rozhlasového priestoru texty, ktoré ešte spracované neboli, nepatria k všeobecne známym a dokonca nemusia vo svojej podstate byť ani textami klasickej beletrie. Zároveň v autorskom spracovaní troch mladých slovenských autorov ide o pokus hľadať rôzne formy pre spracovanie podobných textov.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)