Obrázky zo Slovenska (Obrázky ze Slovenska, 2017)

Jozef Ľudovít Holuby. Dramatizace Lenka Garajová. Režie Laco Kerata. Dramaturg Peter Pavlac. Zvuk Peter Pištek. Hudební dramaturg Matúš Wiedermann. Produkce Silvia Lukáčová.

Účinkují Daniela Kuffelová, Jakub Rybárik, Juraj Hrčka, Ladislav Konrád, Tomáš Vravník, Ľubica Očková a Danica Matušová.

Natočeno 2017. Premiéra 1. 8. 2017 (Rádio Devín, 20:00 h.) v cyklu Naša zabudnutá klasika.

Lit.: anonym: Naša zabudnutá klasika – J. Ľ. Holuby. Rozhlasové hry/Rozprávky. In web Rádio Devín, 26. 7. 2017 (článek). – Cit.:  V poradí štvrtou hrou v cykle je rozhlasová adaptácia prednášky známeho slovenského vedca, polyhistora, etnografa, archeológa a botanika – Jozefa Ľudovíta Holubyho prednesená v roku 1896 na slovenskom večere Československej jednoty v Prahe. Už názov prednášky jednoznačne poukazuje na jej obsah a teda snahu autora podať akýsi etnograficko-sociologický pohľad na súdobé Slovensko, ktoré v tom čase bolo ešte súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie. Jeho pohľad je priezračný, so snahou o objektivitu, avšak nevyhýba sa svojím vlastným subjektívnym hodnoteniam, čím práve tento text naberá veľmi osobitý literárny charakter – práve vo svojej jednoduchej a otvorenej snahe pomenovať množstvo špecifických fenoménov charakteristických pre konkrétne obdobie v našich dejinách. Autorka Lenka Garajová však text posúva do obdobia bližšie neurčenej budúcnosti, kde nás vovedie do akejsi dystopickej „národnej rezervácie“, ktorou sa časť našej krajiny stala. Tu sa konzervujú zvláštne tradície pomenované práve v texte Jozefa Holubyho. Paradox vzniká v momente, keď si uvedomíme, koľko z opisovaných fenoménov sa dotýka aj dnešnej našej spoločnosti. Jemná irónia sa tak zrazu stáva znepokojujúcou práve v otázke, ako ďaleko sa naša spoločnosť za to jedno storočie vlastne dostala?

Naša zabudnutá klasika je názov nového cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej literatúre zaujímavé, menej známe a dodnes nikdy nespracované texty rôznych slovenských autorov. Tieto texty sme dali spracovať trom mladým autorom, ktorí už skúsenosť s rozhlasovou drámou majú, aby sa pokúsili z predlôh koncipovať texty, nesúce v sebe hĺbku a podstatu predlohy a zároveň sa snažia pozrieť na témy a formu spôsobom adekvátnym myslenia dneška. Ide teda o akýsi most medzi minulosťou a prítomnosťou, ktorého cieľ by mal presiahnuť didaktický rozmer oboznámenia sa s neznámym. Jednotlivé spracovania budú vysielané počas prázdnin v týždňových premiérových časoch.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)