Ars rádio – Divadlo Jána Palárika v Trnave (2017)

Pořad připravila Zuzana Golianová.

Hovoří dramaturgyně Lucia Mihálová, recenzentka Martina Mašlárová a divadelník Jakub Nvota.

Natočeno 2017. Premiéra 21. 4. 2017 (Rádio Devín, 14:00 – 15:00 h.).

Pozn.: O pár dní to bude 195 rokov od narodenia dramatika Jána Chalupku a to nás inšpirovalo venovať sa divadlu, ktoré nesie jeho meno. Trnavské divadlo sídli v nádhernej historickej budove spred približne 170 rokov, dalo ho postaviť mesto a na jej priečelí je dodnes latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis (Tento dom Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy). Ako prvé profesionálne divadlo v Trnave pôsobilo v rokoch 1960 – 1965 Krajové divadlo Trnava, po jeho zániku žilo divadlo v meste a na jeho okolí najmä zásluhou ochotníkov. Od roku 1974 to bolo Divadlo pre deti a mládež a od roku 2002 nesie meno Divadlo Jána Palárika v Trnave.

To bola história, jej ale zďaleka nie len minulosti sa budeme venovať v dnešnom Ars rádiu so Zuzana Golianová.
Na túto tému budete počuť dramaturgičku Luciu Mihálovú, recenzentku Martinu Mašlárovú a doslova z detsva a na detstvo v tomto divadle bude spomínať, dnes už sám divadelník – Jakub Nvota.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)