Nový život (2021)

Dante Alighieri. Rozhlasová dramatizace Miklós Forgács. Zvuk Andrej Klimits. Hudba Matúš Wiedermann. Produkce Marcela Stanková. Dramaturg Peter Pavlac. Režie Laco Kerata.

Účinkují Jakub Rybárik, Katarína Šafaříková, Danica Jurčová-Glinová a Miroslava Frankovská

Natočeno 2021. Premiéra 14. 9. 2021 (SRo Rádio Devín, 18:30 h.).

Lit.: anonym: Rozhlasová hra: Dante – Nový život. In web SRo Rádio Devín, 7. 9. 2021 (článek). – Cit.: Nový život (Vita Nuova) predchádza Božskej komédii a Dante ho napísal vo veku asi 29 rokov. Nie je už teda dielom mladíka, ale k Božskej komédii ešte viedla dlhá cesta. V Novom živote, ktorý sa označuje termínom „libello“ (malá knižka), Dante uverejnil a zhrnul sonety, kanzóny a iné poetické formy, ktoré napísal v rokoch 1283-1293 a doplnil ich o prozaické vsuvky so značne autobiografickým podtextom. Tie odrážajú vznik a priebeh jeho platonického vzťahu k Beatrice Portinari, ktorá sa stala predobrazom k Beatrice v Božskej komédii. Vo Vita Nuova však Dante opisuje nielen vzťah k nej, ale predovšetkým buduje koncept Ideálu-Lásky-Tvorby (Múzy), ktorý sa neskôr stane jadrom a energiou definujúcou jeho cestu cez Peklo/Očistec až do Raja. Postavil tu teda základ, či pilier, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil nie len jeho tvorbu, ale i pohľad na stvárnenie Ideálu v poézii ako takej, čo bolo na svoju dobu naozaj prevratné.

Miklós Forgács vo svojej nekonvenčnej adaptácii (špeciálne pripravenej pre RTVS k Danteho výročiu) nepristupoval k jeho látke pietne, ale snaží sa dopátrať ku koreňom už spomínanej „energie tvorby“, ktorá sa od objektu lásky (ako iniciátorovi) obracia do autorského subjektu a stáva sa tak zrkadlom akýchsi tvorivých múk autora, ktoré majú rôzne podoby, odrážajú rôzne formy, žánre, prístupy aj v rovine textu, aj v potenciále realizácie. Cieľom teda nie je stavať pomníky, ale porozumieť a preniesť túto komplikovanú (a tak trochu elitársku) látku do súčasného sveta s prežitkom, iróniou, ale i vážnosťou a úctou ku klasike, ktorá nás presahuje.

Dante Alighieri (1265-1321) patrí k najvýznamnejším talianskym básnikom vôbec, ale jeho vplyv je de-facto celosvetový. Radí sa medzi predstaviteľom tzv. renesančného humanizmu a svojimi názormi a dielami prispel aj k rozvoju jazykovedy (ako jeden z prvých začal vedome a aktívne používať taliančinu vo svojich dielach, čo bolo v danej dobe pri dominancii latinčiny v akomkoľvek oficiálnom prejave odvážne, ba až revolučné). Preslávil sa dielom Božská komédia, ktoré v sebe doslova koncentrovalo nie len do dôsledkov zrekonštruovaný systém nového spirituálneho pohľadu na svet, ale odkazovala a komentovala množstvo súdobých spoločensko-politických fenoménov (a osobností), takže sa stalo i kronikou doby, ktorá presahuje hranice jedného umeleckého diela. Tento rok, konkrétne 14.9.2021 si pripomíname 700 rokov od jeho smrti a naša premiéra ja poctou reflektujúcou výročie takého génia, akým nesporne Dante bol. (…)

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

.
Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napište komentář k článku

(povinné)

(povinné)