Historie rozhlasových her

Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – A revoluce požírala své děti…

Přemysl Hnilička (vyšlo v Týdeníku Rozhlas /2016) Kniha Tma o polednách vznikla v roce 1941 a napsal ji britský spisovatel Arthur Koestler, který byl postupně ovlivňován sionismem, marxismem a komunismem. Ve třicátých letech se pro komunisty angažoval v Turkmenistánu i ve Španělsku, kde se pokusil proniknout do štábu generála Franka vydávaje se za novináře. Několikrát […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Popela nezbylo ani na poštovní známku

Přemysl Hnilička (vyšlo in Týdeník Rozhlas 34/2015) Arnošt Lustig byl jedním z nejvýznamnějších literárních postav druhé poloviny 20. století. Jeho tvůrčí odkaz je plný nekompromisních a krutých příběhů, z nichž velkou část sám zažil; Rozhlas natočil v šedesátých letech podle Lustigových textů inscenace Modrá a bílá (1964), Pražské křižovatky (1965), Právo bez boha (1966) a […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Cesta za rozhlasovou verneovkou

Přemysl Hnilička (Za některé údaje v tomto článku děkuji Janu Rychlíkovi.) (vyšlo v Týdeníku Rozhlas, červen – červenec 2016) I. Počátky rozhlasové verneovky Málokterý autor se v našem rozhlase dočkal tolika dramatizací a úprav jako Jules Verne. Už v roce 1931 připravil dr. Miloš Kareš dramatizaci Cesty kolem světa. Podle dobové recenze „dobrodružný román Verneův, jehož […]


Léto s Maigretem: 14 nedělí, 14 detektivek

   Klára Novotná – Libor Vacek (zdroj) Český rozhlas 2 Praha (Dvojka) připravil na letošní léto unikátní krimiseriál. Od začátku června každou neděli odvysílá jednu ze 14 dramatizací detektivních románů Georgese Simenona. S Rudolfem Hrušínským jako komisařem Julesem Maigretem. 14 detektivek vznikalo dlouhých 22 let… Celý cyklus vznikal od roku 1970 do roku 1991 a […]


Poděkujme a dost… Jeden rozhlasový úryvek z Šrámkova Léta

 Martin Čípek Rádi na tomto místě představujeme dalšího autora přispívajícího na stránky Panáčka. Uvede se rozborem scény z rozhlasové adaptace Léta (1954) od Fráni Šrámka. Lyrická komedie Léto je Šrámkovou jevištní prvotinou a zároveň jednou z jeho nejhranějších her. Fráňa Šrámek ji začal psát krátce před vypuknutím první světové války, stihl však napsat jen první […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Triumfální akord bezejmenných hrdinů

Přemysl Hnilička (vydáno v Týdeníku Rozhlas 12/2016) Na jméno Normana Corwina (1910 – 2011) musel narazit každý, kdo se hlouběji zajímal o historii rozhlasové hry. V třicátých a čtyřicátých letech mělo jeho jméno stejnou váhu jako jména Arche Obolera nebo Orsona Wellese. Jeho první inscenace – The Plot to Overthrow Christmas – měla premiéru na […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Vlastenecké obrazy ze života Josefa Mánesa

Přemysl Hnilička (vydáno v Týdeníku Rozhlas 8/2016) Hodnotit rozhlasovou hru v období tzv. Protektorátu je velice obtížné; na jedné straně nutno říci, že jde o období pro jakoukoliv tvůrčí činnost zcela nevhodné, ba nepřijatelné a k demonstrování tu máme množství materiálů, propagandistické skeče urážející demokratické politiky i vražděné židy v to především počítaje. Na straně […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Homo sum et humani nihil alienum puto aneb Jen si to představte!

Přemysl Hnilička (vydáno v Týdeníku Rozhlas 10/2016) Se jménem Jiřího Vilímka se v našem seriálu nesetkáváme poprvé; z jeho rozhlasových prací jsme se již zmiňovali o společenské sondě Kořeny zla (1965) a politickém podobenství Neodvratný skon maratonského běžce (1969). Tentokrát dojde na pozoruhodnou hořkou komedii Nic lidského mi není cizí. V roce 1966 ji natočil […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – S patosem na Švermu!

Přemysl Hnilička (vyšlo v Týdeníku Rozhlas 30/2015) Jestli měly letošní oslavy tzv. osvobození republiky sovětskou armádou hořkou příchuť, před čtyřiceti lety nebylo žádných pochybností; alespoň na oficiálních místech. Třicáté výročí května 1945 bylo potřeba důrazně oslavit také v Československém rozhlase, čehož se – krom jiných – ujal Jiří Procházka. Tento konjunkturální spisovatel, který se proslavil […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Cyrano po chaplinovsku?

Přemysl Hnilička (in Týdeník Rozhlas 4/2016) Rozhlasové záznamy divadelních inscenací nebývají rozhlasovými historiky dobře hodnoceny – není divu, většinou jsou spojovány s padesátými lety, v nichž rigidní postoj komunistických kulturních činitelů na dekádu zcela zbrzdil vývoj rozhlasové hry. Přesto zde můžeme najít několik skutečných skvostů, které nám zachovaly herecké umění několika generací. K nejcennějším patří […]