Historie rozhlasových her

Poděkujme a dost… Jeden rozhlasový úryvek z Šrámkova Léta

 Martin Čípek Rádi na tomto místě představujeme dalšího autora přispívajícího na stránky Panáčka. Uvede se rozborem scény z rozhlasové adaptace Léta (1954) od Fráni Šrámka. Lyrická komedie Léto je Šrámkovou jevištní prvotinou a zároveň jednou z jeho nejhranějších her. Fráňa Šrámek ji začal psát krátce před vypuknutím první světové války, stihl však napsat jen první […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Triumfální akord bezejmenných hrdinů

Přemysl Hnilička (vydáno v Týdeníku Rozhlas 12/2016) Na jméno Normana Corwina (1910 – 2011) musel narazit každý, kdo se hlouběji zajímal o historii rozhlasové hry. V třicátých a čtyřicátých letech mělo jeho jméno stejnou váhu jako jména Arche Obolera nebo Orsona Wellese. Jeho první inscenace – The Plot to Overthrow Christmas – měla premiéru na […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Vlastenecké obrazy ze života Josefa Mánesa

Přemysl Hnilička (vydáno v Týdeníku Rozhlas 8/2016) Hodnotit rozhlasovou hru v období tzv. Protektorátu je velice obtížné; na jedné straně nutno říci, že jde o období pro jakoukoliv tvůrčí činnost zcela nevhodné, ba nepřijatelné a k demonstrování tu máme množství materiálů, propagandistické skeče urážející demokratické politiky i vražděné židy v to především počítaje. Na straně […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Homo sum et humani nihil alienum puto aneb Jen si to představte!

Přemysl Hnilička (vydáno v Týdeníku Rozhlas 10/2016) Se jménem Jiřího Vilímka se v našem seriálu nesetkáváme poprvé; z jeho rozhlasových prací jsme se již zmiňovali o společenské sondě Kořeny zla (1965) a politickém podobenství Neodvratný skon maratonského běžce (1969). Tentokrát dojde na pozoruhodnou hořkou komedii Nic lidského mi není cizí. V roce 1966 ji natočil […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – S patosem na Švermu!

Přemysl Hnilička (vyšlo v Týdeníku Rozhlas 30/2015) Jestli měly letošní oslavy tzv. osvobození republiky sovětskou armádou hořkou příchuť, před čtyřiceti lety nebylo žádných pochybností; alespoň na oficiálních místech. Třicáté výročí května 1945 bylo potřeba důrazně oslavit také v Československém rozhlase, čehož se – krom jiných – ujal Jiří Procházka. Tento konjunkturální spisovatel, který se proslavil […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Cyrano po chaplinovsku?

Přemysl Hnilička (in Týdeník Rozhlas 4/2016) Rozhlasové záznamy divadelních inscenací nebývají rozhlasovými historiky dobře hodnoceny – není divu, většinou jsou spojovány s padesátými lety, v nichž rigidní postoj komunistických kulturních činitelů na dekádu zcela zbrzdil vývoj rozhlasové hry. Přesto zde můžeme najít několik skutečných skvostů, které nám zachovaly herecké umění několika generací. K nejcennějším patří […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Sama na celou Velkou Samotu

Přemysl Hnilička (in Týdeník Rozhlas 6/2016) Divokým větrem bičovanou krajinou kráčí ženská postava. Vrací se stezkou zpátky k domovu, který před lety opustila, aby vyměnila venkovský statek za život v rušném městě. Taková je úvodní situace rozhlasové hry Olgy Horákové Velká Samota, kterou Československý rozhlas nastudoval v roce 1947. Jméno Olgy Horákové (1921-2009) můžeme vídat […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Dům na pomezí balady a hororu

Přemysl Hnilička (vyšlo v Týdeníku Rozhlas 44/2015) Výchozí situace rozhlasové hry Edy Kriseové Dům (1992) je jednoduchá: rodina z velkého města si pořídila polorozpadlou barabiznu na kopci u vesnice, aby děti měly kam jezdit na prázdniny. Nechtějí velkou rekonstrukci, nechtějí chalupu zbourat a postavit novou; chtějí jen podepřít stěny a střechu, vyspravit díry a povyhazovat […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Ctnostný japonský nepřítel a zvrácený spojenec

Přemysl Hnilička (vyšlo v Týdeníku Rozhlas 46/2015) Na počátku byla kniha Gordona Thomase a Maxe Morgana Wittse Enola Gay (1977, česky 1984), v níž autoři s dokumentární pečlivostí sepsali historii atomové bomby, která byla svržena na japonské město Hirošima. Jádrem nebyl ani tak vědecký vývoj ničivé zbraně, jako vojenská stránka věci; rekonstruován je tu vývoj […]


Panáčkův průvodce rozhlasovou hrou – Portonský dryák mezi dramatem a groteskou

Přemysl Hnilička (vyšlo v Týdeníku Rozhlas 48/2015) Když si tu hru poslechnete, budete mít pocit, že si z vás autor dělá tak trochu legraci – a nebudete asi daleko od pravdy. Ondřej Neff totiž ve své vědeckofantastické komedii Portonský dryák (1984) mísí žánry tak nenápadně, že si překlopení špionážního dramatu v až montypythonovskou frašku téměř […]